Увага: конкурс для пасажироперевізників!

До участі запрошуємо підприємства та організації району!

Згідно статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктами 14, 21 постанови Кабінету Міністрів України № 1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» Баранівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на визначення підприємств (організацій) для забезпечення підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення пасажироперевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району.

До участі у конкурсі запрошуються підприємства (організації), які мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарювання, які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг та представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

Заяву та перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, можна отримати за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 19 каб.  відділ економічного та агропромислового розвитку управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово–комунального господарства Баранівської районної державної адміністрації.

Документи приймаються до 9 липня 2019 року включно, конкурс відбудеться 14 липня 2017 року, початок о 10-00, за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна,12, кабінет начальника управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово–комунального господарства райдержадміністрації. Телефон для довідок: 4-21-15.

Перелік документів, щоподаються для участі в конкурсі


Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
1.  заява на участь у конкурсі за формою, щододається;
2.  копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (організації), засвідчена печаткою;
3.  копія довідки взяття на облік платника податків, засвідчена печаткою;
4.  копія Статуту (Положення) підприємства (організації), засвідчена печаткою;
5. документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам, а саме:

- довідка про наявність у штаті підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту (із зазначенням досвіду роботи);

- опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу;

- документальне підтвердження наявності досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;

- копії документів, що засвідчують наявність у претендента приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу.


Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва та юридична адреса. На конверті робиться помітка "Заява на участь у конкурсі з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсного комітету".

Документи, які надійшли для участі в конкурсі після встановленого строку, не розглядаються.

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначенняробочого органу для організаціїзабезпечення і підготовкиматеріалів для проведення конкурсного комітету

Відповідно до публікації "Про оголошення конкурсу з визначенняробочого органу з забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету» претендую на право забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету:

Про себе надаю таку інформацію: 

  1. Загальні дані

Повне найменування юридичної чи фізичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     

Скорочене найменування юридичної чи фізичної особи

                                                                     

Ідентифікаційний код юридичної чи фізичної особи

                   

Прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

                                                                     
                                                                     

Телефон - Факс

                                                                     

Мобільний телефон                                  Контактна особа

                                                                   

  

ІІ. Місцезнаходження юридичної чи фізичної особи 

Країна                                                        Поштовий індекс

                                                                   

  

Область

                                                                     

Район

                                                                     

Місто (село)

                                                                     

Вулиця

                                                                     

Будинок                                                     Корпус                                     Квартира (офіс)

                                                                     

ІІІ. Банківські реквізити  

Розрахунковий рахунок

                                               
                                                 

в

                                               

МФО

             
                                                                     

Розрахунковий рахунок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

ознайомлений з Умовами проведення конкурсу;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу, визначених організатором;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

на момент проведення конкурсу очолюване мною підприємство не визнане банкрутом, не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації;

очолюване мною підприємство не надає послуг з перевезення пасажирів та не проводить діяльності на ринку транспортних послуг;

у разі перемоги у конкурсі згоден укласти договір на виконання функцій робочого органу. 

До заяви додаю документи відповідно до затвердженого переліку. 

___ __________ 20___ р. _________________ ___________________________________ 

     (дата)                     (підпис заявника)        (прізвище, ім'я та по батькові)  

 М.П. 

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р.

_________________________________________ ________________________

               (прізвище, ім'я та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи