ПОРЯДОК складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація


 1. І. Складання та подання запитів на публічну інформацію
 1. Цей Порядок регулює відносини, пов’язані зі складанням та поданням запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація), відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»та не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи до райдержадміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 4. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму(додаток 1), яка розміщується на веб-сайті райдержадміністрації baranivkarda.gov.ua.
 5. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлюють працівники загально-організаційного відділу апарату райдержадміністрації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надають копію запиту особі, яка його подала.
 6. Запит на інформацію може бути поданий:

    6.1. До райдержадміністрації:

на поштову адресу:12701, м.Баранівка вул. Соборна, 12

на електронну адресу: org@baranivkarda.gov.ua;

телефоном, факсом: (04144) 4-2337, 42216, 3-10-20.

6.2. До структурних підрозділів райдержадміністрації:

Управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації:

на поштову адресу:12701, м. Баранівка вул. Соборна, 12

телефоном, факсом: (04144) 4-21-15, 4-20-74, 4-21-88.

Відділ фінансів:

на поштову адресу:12701, м. Баранівка вул. Соборна, 12

телефоном: 4-24-55.

Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації:

на поштову адресу:12701, м. Баранівка вул. Соборна, 12

телефоном: 4-23-72.

Служба у справах дітей райдержадміністрації:

На поштову адресу: 12701, м. Баранівка, вул. Соборна,12

Начальник: Гриценюк Людмила Степанівна

Телефон: 4-24-15

Архівний відділ:

на поштову адресу:12701, м. Баранівка, вул. Соборна, 16

телефоном: (04144) 4-25-06.

 1. Письмовий запит, що надсилається електронною поштою або факсом подається в довільній формі.
 2. Запит на інформацію повинен містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій форм

 ІІ. Строк розгляду запитів на отримання публічної інформації

 1. Відповідь на запит на інформацію надається райдержадміністрацією протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації загально-організаційним відділом) у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, факсом, телефоном).
 2. Загально-організаційний відділ апарату райдержадміністрації реєструє письмовий запит та невідкладно (протягом одного робочого дня) передає його голові райдержадміністрації,  який визначає відповідальну особу - виконавця по запиту (далі - виконавець по запиту).

Якщо запит на публічну інформацію надійшов до райдержадміністрації, але за своїм змістом є зверненням громадян,  він підлягає розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 1. Якщо запит на публічну інформацію, який надійшов до райдержадміністрації, містить одночасно і запит на публічну інформацію, і звернення громадян, то публічна інформація надається райдержадміністрацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а відповідь на інші питання надається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 2. Відповідь у райдержадміністрації надається за підписом голови райдержадміністрації з обов’язковою візою відповідальної особи з питань запитів на інформацію в райдержадміністрації, керівника структурного підрозділу, який готує відповідь, виконавця по запиту; у структурних підрозділах - за підписом керівника цього підрозділу із обов’язковою візою керівника структурного підрозділу, який готує відповідь, та виконавця по запиту.
 3. У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів, виконавця по запиту з огляду на зміст запитуваної інформації визначає голова райдержадміністрації або керівник структурного підрозділу райдержадміністрації із структурних підрозділів, які володіють запитуваною інформацією.
 4. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

III. Плата за надання інформації

 1. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:                    

     особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

 1. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, виконавець по запиту не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляє запитувача про необхідність відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк документів, що надаються за його запитом на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація.
 1. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається виконавцем по запиту відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються на запити на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація, затверджених цим розпорядженням та погоджується в райдержадміністрації  - керівником апарату, а в структурному підрозділі райдержадміністрації  - керівником даного підрозділу.
 2. Виконавець по запиту в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок готує заявку на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом (далі - Заявка), до начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в апараті райдержадміністрації) або до головного бухгалтера структурного підрозділу райдержадміністрації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
 3. На підставі отриманої Заявки працівник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в апараті райдержадміністрації) або головний бухгалтер структурного підрозділу райдержадміністрації протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються по запиту на інформацію(далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та передає його виконавцю по запиту для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
 4. Оплата Рахунка запитувачем здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
 5. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.
 6. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

ІV. Розгляд публічної інформації з обмеженим доступом

 1. Вся запитувана інформація розглядається на предмет її належності до відкритої або інформації з обмеженим доступом.

       Уся публічна інформація є відкритою, крім віднесеної Законом до інформації з обмеженим доступом.

       

 1. Згідно частин п’ятої, шостої, сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», частини третьої статті 13, частини другої статті 14, частини четвертої статті 21 Закону України «Про інформацію» є відкритою і не може бути обмеженою в доступі  така  інформація (документи, що її містять):

1)  про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові  фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (зокрема стосовно оплати праці державних службовців). Якщо надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину,  то для визначення допустимості надання такої інформації застосовується процедура, передбачена в пункті 4 розділу VI  цієї Інструкції;

2) декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи  займають виборну посаду в органах публічної влади (охоплює всі державні органи та місцеве самоврядування), обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії;

3) інформація про вплив товару (роботи, послуги) на життя, здоров'я людини;

4) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

5) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації,  що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

6) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

7) про факти порушення прав і свобод людини й громадянина;

8) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

9) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Уся відкрита інформація повинна безумовно надаватися за запитами.

3.Відомостями, що не містять ознак публічної інформації є:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

– інформація, яка отримана або створена при листуванні райдержадміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 1. Доступ до публічної інформації про діяльність райдержадміністрації обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Публічною інформацією з обмеженим доступом у райдержадміністрації є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «Для службового користування».

 1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації за пропозиціями комісії по експертизі документів, інших матеріальних носіїв інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування» райдержадміністрації (далі - комісія).
 1. Комісією здійснюється попередній розгляд документів, інших матеріальних носіїв інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування» з метою ознайомлення з ними фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи та передавання їм таких матеріалів.
 1. Публічна інформація з обмеженим доступом (документ, що її містить), щодо якої надійшов запит, підлягає розгляду на предмет існування на цей момент формальних підстав для обмеження доступу до неї (можливість закінчення строків засекречення, скасування законодавчих норм про обмеження доступу, прийняття рішення або початок публічного обговорення у випадках, визначених абзацом першим частини першої статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). У разі відсутності на момент розгляду таких формальних підстав для обмеження доступу до інформації вона підлягає наданню на запит (частина 4 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 2. Якщо формальні підстави продовжують існувати, застосовується процедура трискладового тесту – зважування необхідності обмежити доступ до інформації порівняно із суспільною потребою в її поширенні (наданні на запит).

Доступ до публічної інформації обмежується (інформація на запит не надається) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», якщо наявні всі три нижче вказані умови одночасно:

1) обмеження доступу захищає виключно один з таких інтересів (законні інтереси): національна безпека, територіальна цілісність, громадський порядок,  запобігання заворушенням  чи злочинам, охорона здоров'я населення, захист репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню конфіденційно одержаної інформації, підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від надання на запит такої інформації переважає конкуруючий суспільний інтерес в її отриманні.

В процесі застосування процедури трискладового тесту мають враховуватися доводи запитувача з приводу того, чому на його думку конкуруючий суспільний інтерес в отриманні інформації з обмеженим доступом за запитом переважає законний інтерес обмежити доступ до неї (за наявності таких доводів).

При здійсненні аналізу допустимості надання інформації на запит (реалізація процедури трискладового тесту) використовується практика Європейського суду з прав людини, зокрема по статтях 8 і 10 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, в частині визначення Судом яке з суб’єктивних прав (інтересів) має пріоритет.

 1. Відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про інформацію» предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України;  забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість  порушення прав людини, введення громадськості в оману, про шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Перевага конкуруючого суспільного інтересу над законними інтересами зобов’язує до надання запитуваної інформації та зняття з неї статусу інформації  з обмеженим доступом.

Рішення про надання на запит інформації з обмеженим доступом та зняття з неї відповідного статусу оформляється на підставі пропозиції комісії по експертизі документів, інших матеріальних носіїв інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування» райдержадміністрації доповідною запискою на ім’я голови райдержадміністрації й погоджується з ним.

 1. У разі коли прийнято рішення про надання на запит інформації з обмеженим доступом після застосування процедури трискладового тесту, а обмеження доступу до інформації захищало права (інтереси) третьої особи, яка є особою приватного права (напр. надано конфіденційну інформацію такої особи, що перебувала у володінні розпорядника; розкрито певну таємницю щодо неї – лікарську, банківську тощо) – третій особі райдержадміністрацією надсилається письмове повідомлення про такий факт розкриття інформації. У повідомленні вказується виключно наступна інформація: запитувач, дата задоволення його запиту, обґрунтування переважання конкуруючого суспільного інтересу над законним, повні найменування вищестоящого органу (за наявності) та адміністративного суду, до яких можна оскаржити розкриття інформації, їхні адреси, строки оскарження. Таке повідомлення підписує відповідальний працівник райдержадміністрації з проставлянням дати підписання; повідомлення надсилається в день надіслання відповіді на запит, якою розкрито відповідну інформацію.

Вказане повідомлення не надсилається, якщо третя особа не відома або відсутня інформація про її адресу для листування.

V. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

 1. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

райдержадміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до розділу III цього Порядку;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 1. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
 2. Рішення, дії чи бездіяльність працівників райдержадміністрації з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Про РДА
Структура РДА
Апарат РДА
Структурні підрозділи РДА
Керівництво РДА
Телефонний довідник
Вакансії
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Плани роботи
Прийом громадян
Акти
Нормативні акти
Регуляторні акти
Соціально-економічний паспорт
Доступ до публічної інформації
Державний реєстр виборців
Інформації
Запобігання проявам корупції
Соціальний захист
Очищення влади
До уваги суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності
Для учасників АТО
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Містобудівна документація
Захист прав споживачів
Інформація про результати реалізації державної політики в районі
Паспорти бюджетних програм
Апарат райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Замовлення підручників

Оголошення

Масштаб

Державні
інтернет-ресурси

kmu

vr

zt

child

derzh

Комітет економічних реформ Житомирської області

civic_kmu

uhl6

drv_baner1

NOVA elita

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

plashka dlya novyn2 121 

 

 

 

banner meet your child 

 

 

 

interakt karta

 

 

 

3