Практикант на підприємстві: від оформлення до зарплати

 

Як оформити студента або учня на практику та що буде у разі неоформлення? Як нараховувати йому зарплату та ЄСВ на неї? Який порядок перерахунку 50% зарплати практиканта до ПТУ? Ці та інші питання розглянемо у статті

Оформлення студента на практику

Студент ВНЗ

Відповідно доп. 2.3 Положення №93, студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр або циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Ч. 2 ст. 51 Закону про вищу освіту встановлено, що керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

Практика студентів ВНЗ проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми (п. 2.1 Положення № 93).

Базою практики може бути підприємство будь-якої форми власності. Місце проходження практики, тобто базу практики, студент може обрати самостійно (з дозволу ВНЗ), в окремих випадках його може встановити ВНЗ. При цьому між ВНЗ та базою практики має бути укладено договір на проведення практики за формою, визначеною вдодатку № 1 до Положення № 93.

Учні ПТНЗ

Згідно зп. 9 Порядку №992, перед початком виробничого навчання та виробничої практики керівник підприємства:

  • видає наказ про персональний розподіл учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів чи створює учнівські самостійні навчально-виробничі підрозділи та визначає відповідно до змісту робочих навчальних програм види робіт;
  • призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики, забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог;
  • установлює системи оплати праці учнів, слухачів за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) та укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Згідно зп. 10 Порядку №992 з моменту розподілу учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки на них відповідно до законодавства про охорону праці поширюються права та обов'язки щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному та іншому страхуванню на рівні з відповідними працівниками підприємства.

Отже, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробничу практику, не включаються до складу (списку) робітників підприємства, однак на них у повній мірі розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку і положення інших внутрішніх актів і розпоряджень підприємства.

Зап. 8 Порядку № 992 між ПТУ та підприємством, що надає  робочі  місця  або  навчально-виробничі ділянки, не пізніше двох тижнів до початку виробничого навчання та виробничої практики має бути укладено  на  основі  типового договору договір  про навчально-виробничу практику. Про оформлення такого договору ми писалитут.

Коли виникають трудові відносини та як їх оформити 

Практика студентів

Чинне законодавство не дає однозначної відповіді на порушене питання, не дозволяє з достатньою чіткістю віднести практику до навчання або роботи. Водночас в ньому відсутня чітка вказівки на те, що при прийнятті студента на практику він має обов’язково бути працевлаштований за трудовим договором. Залишається чиннимПоложення №93. Згідно зп. 3.7 цього Положення, за наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. Із цього правила випливає, що студенти можуть бути і не зараховані на роботу. Хоча форма договору на проведення практики, викладена в додатку 1 до зазначеного Положення, передбачає такі обов’язки підприємства, як забезпечити облік виходів студентів на роботу, повідомлення про порушення ними правил внутрішнього розпорядку, що є обов’язковими лише для працівників.

У цьому випадку, якщо студенти фактично виходять на роботу та виконують трудові обов’язки, з ними потрібно укласти строковий трудовий договір, згідно з яким їм нараховуватиметься заробітна плата. Згідно ж ізп. 5.6 Положення, під час практики у період роботи на робочих  місцях  і  посадах  з  виплатою  заробітної  плати  за  студентами  (учнями) зберігається  право  на  одержання  стипендії.

Про детальний порядок проходження практики студентами та випадки укладання трудових відносин з ними читайте у консультації>>

В ній зазначено, що неоформлення на час практики трудових відносин із студентом-практикантом на сьогодні допустиме лише у випадках, коли студенти не виконують жодної роботи на підприємстві. В разі, якщо практика передбачає роботу на певному робочому місці, підприємство має прийняти працівника за трудовим договором. Адже допуск до роботи без оформлення трудового договору на сьогодні тягне відповідальність у вигляді значних штрафів заст. 265 КЗпП таст. 41 КУпАП.

Зауважимо, що коли йдеться про прийняття працівника на роботу за трудовим договором, мається на увазі не просто прийняття на роботу за будь-якою посадою, а прийняття на ту посаду, трудові обов’язки згідно з якою практикант виконуватиме!

Якщо ж студент не виконуватиме під час практики будь-яких трудових обов’язків згідно її графіку, то укладати із таким студентом новий трудовий договір підстав немає. 

Відповідно доп. 5.2 Положення №93 витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний заклад і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.

Зверніть увагу!Оплата праці керівника практики від навчально-виховних закладів (шкіл, гімназій та інші) по керівництву педагогічною практикою студентів здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів, передбачених в кошторисах на практику за нормативами погодинної оплати (п. 5.3 Положення №93).

Практика учнів ПТНЗ

Прийняття учнів-практикантів у штат підприємства – це добровільне рішення такого підприємства. Мінсоцполітики улисті  від 20.08.2012 р. №107/021/150-12 нагадало,  що такі відносини не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес, тож необхідності в укладенні строкових трудових договорів на період проходження виробничої практики немає.

Але якщо договором на проходження практики вже передбачено розподіл заробітної плати між практикантом та навчальним закладом, робимо висновок, що такий практикант буде виконувати певну роботу на підприємстві. Саме тому з ним потрібно укласти строковий трудовий договір. Адже допуск працівника до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це ДФС є на сьогодні порушенням, яке карається великими штрафами.

Як нараховувати зарплату та виплачувати її

Студенти

Законодавчими нормами не передбачено обов’язкової оплати праці студентів ВНЗ. У разі зарахування студента на штатну посаду йому нараховується заробітна плата відповідно до вимог чинного законодавства.

Учні ПТНЗ

П. 17 Порядку № 992 визначено, що за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Але при нарахуванні зарплати студентам ВНЗ та учням ПТНЗ слід пам’ятати, що нараховувати їм зарплату потрібно з урахуванням вимогст. 3-1 Закону про оплату праці. Тобто роботодавцю й у такому випадку потрібно дотримуватися вимоги щодо нарахування зарплати не нижче мінімальної, встановленої на 1 січня 2017 року.

Звісно ця вимога буде застосовуватися в залежності від встановленого режиму робочого часу. Адже підприємство при прийнятті на роботу студентів та учнів може їм встановити неповний робочий час.

У такому випадку підприємство має нарахувати зарплату студентам та учням на рівні не нижче мінімальної пропорційно відпрацьованому часу.

Читайте також:

Все, що потрібно врахувати, при обчисленні мінімальної зарплати - у таблиці від податківців 

Що входить до мінімальної зарплати: приклади від Держпраці 

Мінсоцполітики - про зміни в оплаті праці з 1 січня 2017 року 

Як нараховувати ЄСВ та оподаткувати ПДФО та військовим збором у разі нарахування зарплати практиканту

За трудовим договором учнів ПТНЗ - практикантам виплачується заробітна плата, яка є базою для оподаткування ПДФО, військовим збором та нарахування ЄСВ на загальних підставах. Але до заробітної плати, нарахованої практикантові, не застосовується податкова соціальна пільга відповідно доч. 3 пп. 169.2.3 ПКУ, якщо він одночасно з зарплатою отримує стипендію.

Раніше вважалось, що до заробітної плати практиканта не застосовується вимогач. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ щодо нарахування ЄСВ не нижче мінімального страхового внеску, якщо це місце роботи не є для нього основним («основним місцем роботи» учнів та студентів вважається навчальний заклад). Наприклад, улисті ДФС від 13.10.2015 р. №21700/6/99-99-17-03-03-15 вони зробили такий висновок: для учнів, які проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві, сума єдиного внеску розраховується (нараховується та утримується) з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.

Але податківці улисті від 13.05.2017 р. № 168/6/99-99-13-02-03-15/ІПК вважають, що підприємство у разі нарахування зарплати нижче мінімальної за відпрацьований час студентам  (учням) професійних училищ під час проходження виробничої практики сума ЄСВ має розраховуватися як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску. Тобто при нарахуванні ЄСВ на зарплату  такої категорії працівників все одно працює правило нарахування ЄСВ не нижче мінімального страхового внеску.

Тож, якщо діяти за новим роз’ясненням, то ЄСВ потрібно нараховувати не нижче мінімального страхового внеску. При цьому нічого не вказано про те, яким є місце роботи під час практика для практиканта. Але з огляду на такий висновок податківці вважають його основним.

Згідно з ст. 50 Закону про професійно-технічну освіту 50% заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу. Як бачимо, в цьому законі не зазначено, про яку зарплату йдеться, нараховану чи ту, яка залишається після утримання з неї податків. Це конкретизованоп. 18 Порядку № 992: йдеться саме про нараховану суму зарплати, а також саме поняття заробітної плати, визначене уст. 1 Закону про оплату праці, має на увазі саме нараховану суму заробітної плати.

Статтею 25 Закону про оплату працізабороняєтьсябудь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. Оскільки фінансування ПТНЗ за рахунок зарплати учнів-практикантів передбачено Законом про професійно-технічну освіту, відрахування 50% нарахованої заробітної плати не є порушенням ст. 25 Закону про оплату праці.

Записи у трудову книжку

Оскільки практика не вважається процесом роботи, а є процесом навчання, то при її проходженні запис до трудової книжки не вноситься.

Водночас у разі зарахування студента та учня на штатну посаду (за наявності вакантних місць) між таким студентом або учнем та підприємством виникають трудові відносини, укладається строковий трудовий договір, про що робиться запис у трудовій книжці.

Відповідальність за неоформлення трудових відносин  зі студентами чи практикантами

Відповідно дост. 265 КЗпП за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків роботодавця-порушника можуть покарати при перевірці Держпраці у розмірі 30 мінімальних зарплат (у 2017 році – 96000 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Заст. 41 КпАП фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі нмдг (від 8500 до 17000 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою штраф вже  від однієї тисячі до двох тисяч нмдг.

 

Державний інспектор                                               Ю.В. Гайчук

Про РДА
Структура РДА
Апарат РДА
Структурні підрозділи РДА
Керівництво РДА
Телефонний довідник
Вакансії
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Плани роботи
Прийом громадян
Акти
Нормативні акти
Регуляторні акти
Соціально-економічний паспорт
Доступ до публічної інформації
Державний реєстр виборців
Інформації
Запобігання проявам корупції
Соціальний захист
Очищення влади
До уваги суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності
Для учасників АТО
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Містобудівна документація
Захист прав споживачів
Інформація про результати реалізації державної політики в районі
Паспорти бюджетних програм
Апарат райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Замовлення підручників

Оголошення

Масштаб

Державні
інтернет-ресурси

kmu

vr

zt

child

derzh

Комітет економічних реформ Житомирської області

civic_kmu

uhl6

drv_baner1

NOVA elita

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

plashka dlya novyn2 121 

 

 

 

banner meet your child 

 

 

 

interakt karta

 

 

 

3