Вставновлено розміри мінімальної заробітної плати на 2014 рік

Одним з найважливіших напрямів державного регулювання оплати праці в Україні є встановлення розміру мінімальної заробітної плати - законодавчо визначеного рівня заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Її розмір встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди.

     Законом „Про Державний бюджет України на 2014 рік” ухваленим Верховною Радою 16 січня 2014 року, встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати на 2014 рік.

-         у місячному розмірі: з 1 січня – 1218 грн, з 1 липня – 1250 грн, з 1 жовтня-1301 грн;

-         у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,3 грн, з 1 липня - 7,49 грн, з 1 жовтня 7,8 грн;

До неї не включаються доплати надбавки та заохочувальні і компенсаційні виплати, такі як доплати за роботу в понадурочний час, у важких шкідливих умовах праці, премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога та ін.

Тобто працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці нарахована заробітна плата за січень 2014 року має становити 1218 грн.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації нагадує, що мінімальна заробітна плата є обов'язковою державною соціальною гарантією і її запровадження не може бути відмінено або перенесено на більш пізні терміни власниками чи керівниками суб'єктів господарської діяльності навіть при наявності фінансових труднощів. Також при  збільшенні розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму необхідно на підприємствах, установах та організаціях провести відповідний перерахунок діючих тарифних ставок і посадових окладів із урахуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, та внести відповідні зміни до колективних договорів, які підлягають повідомній реєстрації в управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.