Управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

вул. Соборна, 12

Начальник управління: Хіміч Володимир Валентинович

Телефон: 4-21-15

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу архітектури та житлово-комунального господарства управління: Дума Людмила Борисівна

Телефон: 4-21-88

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу економічного розвитку управління:

Головний спеціаліст: Деревянко Любов Юріївна

Телефон: 4-20-74

Електронна адреса: econom_br@ukr.net

Положення про управління:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

13.04.2017    №  80  

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління економічного, агропромислового розвитку,

архітектури та житлово-комунального господарства

Баранівської районної державної адміністрації

1. Управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові районної державної адміністрації та відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Кодексом цивільного захисту України,  іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

            3. Управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської районної державної адміністрації є правонаступником відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної державної адміністрації, відділу агропромислового розвитку Баранівської районної державної адміністрації та відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської районної державної адміністрації

4. Основні завдання управління   

в галузі економічного та соціального розвитку, аналізу, прогнозування і розвитку сфери обслуговування є реалізація в районі державної політики :

- щодо економічного розвитку території, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;

- щодо розвитку промислового виробництва та підприємництва, державно-приватного партнерства і регуляторної діяльності;

-  сприяння в реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- щодо торгівельного та побутового обслуговування.

в галузі агропромислового розвитку :

1) реалізація державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки району;

2) державне управління у сферах сільського господарства (рослинництва, тваринництва, рибництва, садівництва), харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій;

3) реалізація державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення;

4) проведення державної інвестиційної та інноваційної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

5) реалізація державної соціальної політики на селі і створення умов для сталого розвитку сільських територій;

6) розвиток експортного потенціалу району в галузі сільськогосподарського виробництва, залученню іноземних інвестицій;

7) формування ринку сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

8) здійснення заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

9) здійснення заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

10) реалізація державної політики у сфері охорони праці і техніки безпеки.

в галузі розвитку інфраструктури :

1) реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі та енергозбереженні, розробка і впровадження нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії та розвиток малої гідро- і теплоенергетики, механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

2) розвиток транспорту, зв'язку;

3) забезпечення надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

4) створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг.

  

 у сфері містобудування та архітектури та  будівництва :

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та будівництва на території району:

2) аналіз стану містобудівної діяльності на території району, організація розроблення, проведення експертизи, забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

3) координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

4) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та будівництва, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

5) забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

у сфері житлово-комунального господарства:

1) забезпечення   реалізації  державної   політики   у   сфері   житлово-комунального господарства на території району;

2) забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

3) підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

4) здійснення реєстрації та ведення обліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

у сфері цивільного захисту  є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

2) організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

4) здійснення   разом   з іншими   органами   управління    територіальної підсистеми   цивільного   захисту   інформаційного   забезпечення.

5. Управління відповідно до галузевих повноважень виконує такі завдання: 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінрегіонбуду та Міністерства інфраструктури, Мінекології , Держслужби з надзвичайних ситуацій, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрації, департаментів економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва, агропромислового розвитку і розвитку інфраструктури, транспорту та туризму, містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, управлінь цивільного захисту населення, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, рішень сесії районної ради;

2) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

3) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої державної адміністрації;

4) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

6) забезпечує  ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

11) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації участь підприємств та організацій відповідної адміністративно- територіальної одиниці у виставково-ярмаркових заходах;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

18) виконує повноваження, делеговані районною радою;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань  цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) організовує  роботу з  укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) бере  участь  у  вирішенні відповідно до законодавства   колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) забезпечує у межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями правил, норм (стандартів) та захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

25) здійснює інші передбачені законом повноваження. 

в галузі державної політики економічного і соціального розвитку, економічного аналізу, прогнозування та розвитку сфери обслуговування:

1) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

2) розробляє  прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

3) забезпечує моніторинг виконання показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

4) координує роботу з підготовки проектів районних цільових програм;

5) розробляє стратегію розвитку району, забезпечує координацію з підготовки та виконання стратегії розвитку і підготовку звітів про її виконання;

6) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і загальнообласних програм економічного та соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

7)  розробляє та надсилає пропозиції до проектів програм транскордонного співробітництва відповідним органам виконавчої влади;

8) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг;

9) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

10) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

11) бере участь у розробленні пропозицій по забезпеченню сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

12) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва.

13)розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

14) готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

          - створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

15) аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає до відповідних органів відповідну інформацію;

16) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

17) готує та подає спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету.

в галузі державної політики розвитку агропромислового комплексу :

1) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного   сектора    району,   бере    участь  у визначенні  його  пріоритетів,   у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики;

2) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів економічного та соціального розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

3) розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу району на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;

4) розробляє та подає департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції до проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області, забезпечує виконання завдань, визначених цією програмою, на території району;

5) бере участь у реалізації державної соціальної політики на селі та створенні сприятливих умов для розвитку сільських територій;

6) бере участь у розробленні і здійсненні на районному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

7) готує пропозиції щодо формування продовольчих ресурсів, складає їх баланси;

8) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань упровадження науково-технічних розробок, сприяє організації проведення в районі конкурсів якості продукції, товарів, робіт, послуг;

9) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

10) бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва;

11) вносить пропозиції до районної державної адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

12) проводить моніторинг стану цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення на території району, бере участь у здійсненні заходів щодо ефективного використання та збереження меліорованих систем;

13) організовує роботу інформаційного характеру з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин та щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників засобами  захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами;

14) бере участь у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної   роботи    в    тваринництві,    сприяє    забезпеченню      ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

15) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню, запровадженню енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

16) сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

17) спрямовує діяльність районних організацій та установ агропромислового комплексу для вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

18) бере участь у розробленні системи ведення органічного сільського господарства, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

19) забезпечує в межах своїх повноважень проведення моніторингу щодо розрахунків з виплати орендної плати за оренду земельних та майнових паїв;

20) забезпечує виконання заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

21) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

22) реалізує разом із відповідними науково-дослідними і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва;

23) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

24) сприяє в межах своїх повноважень розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу.

в галузі розвитку інфраструктури :

1) забезпечує:

- на  території  району  реалізацію   державної   інвестиційної  та  інноваційної   політики  у  паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту, зв’язку і у сфері енергозбереження;

- організацію   транспортного  обслуговування населення та участь у здійсненні контролю за дотриманням транспортного законодавства на території району згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України;

- введення в дію рішення конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування щодо визначення переможця конкурсу та дотримання перевізниками договірних умов перевезення пасажирів;

2) готує пропозиції щодо:

- формування, за погодженням з обласною державною адміністрацією, на приміському сполученні мережі автобусних маршрутів загального користування та їх реєстрів, які не виходять за межі території району, а також проведення   конкурсу   на   перевезення   пасажирів   на   приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;

- визначення   на   конкурсній   основі  підприємства  (організації)  для здійснення функцій робочого органу для організації забезпечення роботи конкурсного комітету, укладення з переможцем конкурсу договору про виконання функцій робочого органу;

- затвердження умов організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;

          - визначення  об’єктів  конкурсу  на  приміських  автобусних  маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, для забезпечення охоплення транспортним сполученням населених пунктів області;

          - затвердження  паспортів  автобусних  маршрутів  регулярних перевезень та графіків руху автобусів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- укладання  договору  із  автомобільним   перевізником  -  переможцем конкурсу на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (внутрішньорайонні маршрути), та здійснення контролю за виконанням ним умов договору;

- організації утримання в належному стані проїзної частини автомобільних доріг;

3) здійснює:

- прийом документів від перевізників-претендентів для участі в конкурсі та координує роботу з підготовки  матеріалів  на  розгляд  конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

4) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

- проектів програм розвитку паливно-енергетичного комплексу району;

-удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

5) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах,  в установах та організаціях, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

6) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

7) бере участь у:

- виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та енергозбереження;

- розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних  послуг;

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку;

- розробленні  і  впровадженні  механізмів  стимулювання  ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів, популяризації ощадливого  споживання  паливно-енергетичних ресурсів;

- впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро-  і  теплоенергетики.

8) веде   облік   підприємств   промисловості,   паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку.  

 у сфері містобудування та архітектури є:

            1) готує рішення щодо планування територій на місцевому рівні;

            2)вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

            3) здійснює моніторинг: реалізації схеми планування території району; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій); забудови та іншого використання територій;

            4) вносить пропозиції  виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності     розроблення,   внесення   змін   до  генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

            5) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів міської, селищних та сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

             6) надає пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

            7) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

            8) координує діяльність:

 - суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

-    підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

            9) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

            10) надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

            11) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

            12) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

            13) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

            14) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

            15) здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

     У сфері житлово-комунального господарства та енергозбереження:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району;

2) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених державних норм та правил;

3) координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами-надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

4) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

5) розробляє районні програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере  участь у   реалізації  державних та регіональних програм у цій сфері;

6) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

7) реалізовує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

8) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства усіх форм власності;

            9) контролює виконання розпоряджень райдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства;

10) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження

11) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів, поводження з побутовими відходами;

У галузі будівництва:

1) приймає участь у реалізації комплексних регіональних  та районних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

2) здійснює моніторинг введених в експлуатацію та незавершених будівництвом об’єктів;

3) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

4) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

 5) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

 6) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

7) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах району, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов;

8) здійснює інші повноваження у сфері будівництва відповідно до чинного законодавства.

            у  сфері цивільного захисту населення:

1) забезпечує реалізації, у межах законодавства, на відповідній території державної політики у сфері цивільного захисту ;

2) здійснює оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення готовності пункту управління місцевих органів виконавчої влади;

3) організовує  відновлювальні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4) забезпечує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту;

5)  проводить заходи з життєзабезпечення постраждалого населення та координує надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

6)  здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організацію роботи відповідної евакуаційної комісії в районі;

7) бере участь:

- в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

– реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

– підготовці голові районної державної адміністрації  пропозицій щодо включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту  району.

6. Управління має право:

1) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку економіки району;

          3) вносити  в  установленому  порядку  пропозиції  щодо  удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері соціально-економічного розвитку району;

          4) користуватися   в   установленому  порядку  інформаційними  базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

           5) скликати  в  установленому  порядку  наради, проводити  семінари  та конференції  з питань, що належать до його компетенції.

У сфері містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства:

            1) здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадянами нормативних актів з питань утримання та ремонту багатоквартирного житлового фонду, експлуатації комунальних об’єктів, благоустрою територій міста, селищ міського типу та сіл;

2) вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у разі порушення вимог чинного законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення.

3) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 4) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, від місцевих органів статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6) постійно вимагати виконання всіма підпорядкованими організаціями положень будівельних норм і правил, а також інших законодавчих актів у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

7) вносити відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо покращення організації будівництва, надання комунальних послуг і використання капітальних коштів.

            8) вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у разі порушення вимог чинного законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення.

У сфері цивільного захисту населення:

            1) порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

            2) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

            3) брати участь у розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок;

            4) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, від місцевих органів статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            5) в установленому порядку звертатися з поданням до голови районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільної оборони, захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

            6) вносити в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби – припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць, які можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій або загрожують життю та здоров’ю населення.

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідними органами  обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з відповідними органами  обласної державної адміністрації.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на управління завдань;

2) діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах, з юридичними та фізичними особами;

3) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України; 

4) визначає структуру управління;

5) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

6) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

7) подає на розгляд голові районної державної адміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

8) розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисів на утримання управління та фінансування програм державної підтримки галузей економіки району, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів; укладає договори, видає довіреності;

9) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

10) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови районної державної адміністрації;

11) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

12) розподіляє обов'язки та визначає ступінь відповідальності між спеціалістами управління;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення професійної компетентності державних службовців управління;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

16) вирішує інші питання діяльності управління в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

11. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управління, в межах виділених асигнувань, визначає голова районної державної адміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації після попереднього погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

12. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.