Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації

вул. Соборна, 12

Начальник відділу: Осіпчук Віктор Васильович

Телефон: 4-23-72

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Положення про відділ:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

13.04.2017     № 81

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури Баранівської районної державної адміністрації

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури освіти Баранівської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації, а з питань контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України (дописала).

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

1.3. У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших законодавчих актів у сфері освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури,  здійснює контроль за їх реалізацією.

2. Основні завдання відділу:

У сфері  освіти:

2.1. Участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності.

2.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.

2.4. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників навчальних закладів та установ освіти.  

2.5. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

2.6. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.

2.7. Здійснення контролю за дотриманням законодавчих актів з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2.8. Координація діяльності дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та установ. Забезпечення методичного та господарського обслуговування закладів освіти, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.9. Здійснення атестації навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації.

2.10. Забезпечення моніторингу у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.11. Формування регіональної політики в галузі освіти, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток  району.

2.12. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

2.13. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

2.14. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.15. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей дошкільного віку та учнівської молоді.

2.16. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

У сфері охорони здоров’я:

2.17. Забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я у районі.

2.18.Управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за кошти районного бюджету, організація їх методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансово-економічного забезпечення.

2.19.Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я у межах своїх повноважень.

2.20.Координація діяльності закладів, установ, організацій та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, пов’язаної з наданням лікувально- профілактичної допомоги населенню району.

2.21.Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

У сфері сім’ї, молоді та спорту:

2.22.забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім’ї, молоді, дітей,жінок, фізичної культури і спорту;

2.23.виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту сім’ї і молоді, фізичної культури і спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, культурному житті, запобігання торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

2.24.підтримка та розвиток творчих, талановитих, обдарованих дітей та молоді;

2.25. координація роботи з питань профілактики насильства в сім’ї;

2.26. сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді;

2.27. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

2.28. забезпечення підготовки та проведення спортивних та інших заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

2.29. сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2.30. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань молоді та спорту;

2.31. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

2.32.сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефолімпійського  руху;

2.33. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

У сфері культури:

2.34. забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини в частині об’єктів історії, археології та монументального мистецтва, національної музейної політики, бібліотечної справи, позашкільної освіти;

2.35.забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх  видів культурних послуг і культурної діяльності;

2.36.розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження та розвитку культури української нації та національних меншин;

2.37.здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

2.38.аналіз стану та тенденцій культурного розвитку у межах району та вживання заходів щодо усунення недоліків;

2.39.сприяння у загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванні цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванні високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

2.40.сприяння у відродженні та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності;

2.41.сприяння у збереження культурної спадщини;

2.42.забезпечення захисту прав творчих працівників, соціального захисту працівників культури.

 

3. Повноваження та функції  відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- у сфері освіти:

3.1. Здійснює керівництво і контролює діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів та установ освіти району.

3.2. Аналізує стан освіти, організовує та контролює розробку районних програм їх розвитку, бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, у формуванні регіонального замовлення на їх підготовку.

3.3. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

3.4. Вносить на розгляд райдержадміністрації, районній раді, управлінню освіти і науки  облдержадміністрації пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів відповідно до форми власності навчального закладу.

3.5. Організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розташованих на території району.

3.6. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, здійснює ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

3.7. Бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні органів місцевого самоврядування району.

3.8. Аналізує стан виконання керівниками загальноосвітніх навчальних закладів умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.

3.9. Вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

3.10. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавчих актів щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

3.11. Впроваджує в практику рекомендовані МОН України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти.

3.12. Вносить на розгляд управління освіти і науки  облдержадміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

3.13. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

3.14. Організовує доставку підручників та забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

3.15. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

3.16. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед таких учнів олімпіад, змаганнь, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, що спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня школярів.

3.17. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

3.18. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронату в системі освіти.

3.19. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного  процесу.

3.20. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує в установленому порядку проекти будівництва навчальних закладів та установ.

3.21. Сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавчих актів з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження у практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району, вживає заходів для забезпечення в районі захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства.

3.22. Сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, тощо.

3.23. Вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування.

3.24. Розглядає питання та вносить державним органам та установам в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

3.25. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, реалізації інноваційних проектів.

3.26. Подає пропозиції щодо налагодження міжнародного і наукового співробітництва, залучення іноземних інвестицій.

3.27. Забезпечує в установленому порядку поширення інформації про матеріально-технічні потреби навчальних закладів району з метою залучення інвестицій.

3.28. Координує роботу загальноосвітніх навчальних закладів та установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти.

3.29. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища в галузі освіти, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечує їх виконання.

3.30. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища у навчальних закладах та установах освіти.

3.31. Готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції,  вносить їх в установленому порядку на розгляд голови райдержадміністрації, управління освіти і науки  облдержадміністрації.

3.32. Разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та школярів.

3.33. Бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

3.34. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації з питань освіти для їх розгляду на сесії районної ради.

3.35. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

3.36. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.37. Готує ( бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.38. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.39. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад.

3.40. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.

3.41. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.42. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

3.43.Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.44. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.45. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.46. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.47. Забезпечує захист персональних даних.

3.48. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

- у сфері охорони здоров’я

3.49. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку району та проекту районного бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання.

3.50.Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері охорони здоров’я у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків.

3.51.Розробляє та подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань щодо надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.

3.52.Розробляє районні цільові програми у сфері охорони здоров’я населення, подає їх у встановленому порядку на розгляд Баранівській районній державній адміністрації, організовує контроль за їх виконанням.

3.53.Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку району в сфері охорони здоров’я.

3.54.Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно - правових актів з питань реалізації повноважень у сфері охорони здоров’я.

3.55.Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади у межах своєї компетенції.

3.56.Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.57.Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду їх на сесії районної ради.

3.58.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

3.59.У межах своїх повноважень організовує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.60.Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.61.Організовує розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.62.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів органів місцевого самоврядування.

3.63.Організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.64.  У межах своїх повноважень контролює дотримання законодавства з питань охорони здоров’я, виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення району всіма закладами охорони здоров’я, розташованими на території району, незалежно від форм власності.

3.65.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3.66. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення району;

3.67.Організовує медичне обслуговування, медикаментозне, матеріально- технічне забезпечення та харчування в лікувально-профілактичних закладах.

3.68.    Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.69.Організовує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.70. Бере участь у вирішені, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів).

3.71. Організовує захист персональних даних.

3.72. В установленому законодавством порядку надає управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації необхідну інформацію, документи та матеріали з основних показників галузі охорони здоров’я району.

3.73. Організовує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту (цивільної оборони) населення, дотримання вимог законодавства з метрології, охорони праці, безпеки руху автотранспортних засобів та засобів протипожежного захисту закладів охорони здоров’я.

3.74. Здійснює видатки та фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, проводить необхідні фінансово-господарські операції, укладає господарські та колективні договори, договори оренди, здійснює фінансовий облік господарської діяльності підпорядкованих закладів; складає та подає фінансові та статистичні звіти; організовує контроль за ефективним використанням фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

3.75. Складає, розглядає і затверджує кошториси і штатні розписи підпорядкованих закладів, складає баланс їх фінансових матеріальних і трудових ресурсів, доходів і видатків, визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, автотранспорті, іншому майні, організовує їх закупівлі та забезпечує їх придбання.

3.76. Формує заявки на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, спеціальних санітарних транспортних засобів, іншого майна та матеріалів, що централізовано поставляються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організовує відповідно до законодавства проведення таких закупівель.

3.77. Організовує контроль за якістю та обсягами лікувально - профілактичної допомоги, що надається населенню району підпорядкованими закладами охорони здоров’я.

3.78. Організовує аналіз показників стану здоров’я населення, реалізацію заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропаганду здорового способу життя.

3.79. Сприяє, відповідно до законодавства, проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району.

3.80. Координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.81. Сприяє проведенню систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих, хто проживає на території радіаційного забруднення.

3.82. Організовує, відповідно до законодавства, роботу з охорони материнства та дитинства, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

3.83. Сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров’я району, організовує в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників.

3.84. Визначає потребу у фахівцях для галузі "охорона здоров’я", формує замовлення та в установленому порядку організовує підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я.

3.85. Сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в закладах охорони здоров’я району, розвитку міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров’я.

3.86. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я в установах, підприємствах та організаціях району незалежно від форми власності.

3.87. Сприяє роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

3.88. Залучає, в тому числі на договірних засадах, кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадян на будівництво, ремонт,  утримання та зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів комунальної власності.

3.89. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

- у сфері сім’ї, молоді та спорту:

3.90. Вживає, в межах своїх повноважень, заходів щодо захист прав дітей, молоді, аналізує стан фізичної культури та спорту в районі, готує пропозицій до проектів регіональних програм їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

3.91. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

3.92. Співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та служби у справах дітей, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  щодо попередження насильства в сім’ї;

3.93. Забезпечує  розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає  заходи до усунення причин, що зумовили їх появу;

3.94. Готує  та  подає  в   установленому   порядку   аналітичні матеріали  і  статистичну звітність з питань,  що належать до його компетенції;

3.95. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  сім’ї, оздоровлення, відпочинку  і дозвілля дітей та молоді,  розвиток фізичної культури та спорту;

3.96. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції відділу і внесення їх у встановленому порядку на розгляд райдержадміністрації;

3.97. Вживає в межах своїх повноважень заходів  для  утвердження здорового  способу  життя  у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді; 

3.98. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

3.99. Затверджує положення про змагання та проведення районних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

3.100. Здійснює комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських та дефолімпійських іграх та їх тренерам;

3.101. Перевіряє разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації стан дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту;

3.103. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

3.104. Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

3.105. Вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

3.106. Взаємодіє  з місцевими осередками громадських організацій 


фізкультурно-спортивної   спрямованості   згідно   з  укладеними договорами; 

3.107. Проводить серед населення інформаційну та роз'яснювальну роботу, зокрема через засоби  масової  інформації,  з  питань,  що  належать   до   його компетенції;

3.108. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики  стосовно  державної таємниці,  здійснення контролю за її
збереженням в структурному підрозділі;

3.109. Сприяє збереженню існуючої мережі фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп, зміцненню матеріально-технічної бази;

3.110. Сприяє працевлаштуванню та  зайнятості  молоді,  розвитку
молодіжної підприємницької діяльності;

3.111. Здійснює  заходи,  спрямовані  на  пропагування  сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

3.112. Надає адміністративні послуги;

3.113. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3.114. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3.115. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

3.116. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

3.117. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

3.118. Забезпечує  у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.119. Проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

3.120. Забезпечує захист персональних даних;

3.121. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів),   розроблених   молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

3.122. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи із забезпечення оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, їх фізичного і духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей;

3.123. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

3.124. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.125. Сприяє родинно-сімейному вихованню, забезпечує соціальний захист багатодітних сімей;

3.126. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї,  дітей, молоді, фізичної культури і спорту;

3.127. Сприяє наданню в межах своїх повноважень фінансової підтримки для виконання програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій і благодійних фондів;

3.128. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей, молоді, жінок, подальшого розвитку фізичної культури і спорту;          

3.129. Сприяє підтримці та розвитку талановитих і обдарованих дітей та молоді;

3.130. Організовує та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня сім’ї, дітей та молоді, сприяє у фінансовій підтримці;

3.131. Залучає у встановленому порядку фізкультурно-спортивні та інші громадські організації до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на поліпшення розвитку фізичної культури і спорту;

3.132. Забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
3.133. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету; забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

3.134. Бере участь, у межах компетенції, у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

3.135. Бере участь, у межах компетенції, у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.136. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні  та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

3.137. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- у сфері культури:

3.138. Створення умов  для:

розвитку соціальної інфраструктури  у  сферах культури та  мистецтва, охорони культурної  спадщини, підвищення рівня матеріально- технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитоку усіх видів професійного та  аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для  організації культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної  освіти у  сфері культури  і  мистецтва;

розвитоку національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до  надбань культури;

сприяння у  формуванні репертуару театрів, кінотеатрів, кіно – і відео установок, концертних  організацій  і  мистецьких колективів, комплектуванні та  оновленні фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдження кращих зразків національного кіномистецтва, відродженні та  розвитку народних художніх промислів, збереженні культурної  спадщини;

захисту прав споживачів національного культурного продукту;

централізованого комплектування та  використання бібліотечних фондів;

сприяння  у  діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у  сфері культури та  мистецтва;

збереження і  відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної  спадшини;

збереження та  розвиток культури української  нації, етнічної,мовної самобутності нацменшин;

забезпечення аналізу потреби у  працівниках у сферах культури та  мистецтва, охорони  культурної  спадщини;

функціонування української мови  в  усіх сферах суспільного  життя;

моніторингу  стану та тенденції соціально-економічного і  культурного розвитку у  сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.

3.139. Подання управлінню  культури облдержадміністрації інформації про:

музеї, створені  у  складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і  комунальної форми власності,  в яких зберігаються музейні колекції  та  музейні предмети, що  є  державною  власністю  і  належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу  або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;

3.140. Забезпечення  участі у:

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і  регіональних програм;

реалізація міжнародних  проектів та  програм у  сферах культури  та  мистецтва, охорони культурної  спадщини,  а  також державної мовної політики;

погодженні   проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої  влади;

3.141. Надання організаційно-методичної допомоги та  координація діяльності підприємств, установ  та  організацій  у  сфері культури та  мистецтва, охорони  культурної  спадщини незалежно від  форм власності;

3.142. Контроль за  збереженням і  переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

3.143. Облік музеїв, утворених у  складі підприємств, установ та  організацій, навчальних  закладів;

3.144. Збір та  обробка статистичних  даних  у сферах культури  та  мистецтва, охорони культурної  спадщини;

3.145. Виконання функцій замовника, укладання з  цією  метою контрактів про  виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, ремонт, пристосування об’єктів  культурної спадшини на  інші заходи щодо  охорони культурної спадщини;

3.146. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та  підвищення  кваліфікації працівників  у  сфері культури  та  мистецтва, охорони культурної спадщини;

3.147. Забезпечення доступу юридичних і  фізичних осіб до  інформації, що  міститься  у витягах з  Державного реєстру нерухомих пам’яток України,  а  також надання інформації щодо  програм та  проектів змін  у  зонах  охорони пам’яток культурної  спадщини та  в історичних ареалах населених місць;

3.148. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадшини  від  загрози , знищення, руйнування  або  пошкодження;

3.149. Забезпечення в  установленому  законодавством порядку виготовлення, встановлення та  утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на  пам’ятках культурної  спадщини  або  в  межах їх територій;

3.150. Проведення  фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та  аматорського мистецтва, художньої  творчості, виставок народних художніх промислів та  інших заходів  у  сфері культури, охорони культурної  спадщини;

3.151. Укладання охоронних договорів  на пам’ятки  культурної  спадщини;

3.152. Контроль за  виконанням  Закону  України « Про  охорону  культурної  спадщини», інших нормативно-правових актів про  охорону  культурної  спадщини;

3.153. Призначення  відповідних охоронних заходів щодо  пам’яток місцевого значення та  їхніх територій у  разі виникнення  загрози їх руйнування або  пошкодження внаслідок дії природних факторів  або  проведення будь-яких  робіт;

3.154. Застосування фінансових санкцій за  порушення вимог Закону  України «Про  охорону  культурної  спадщини»;

3.155. Забезпечення  на  території району реалізації державної політики  у  сфері культури  і  туризму, розвитку туристичної  галузі;

3.156. Створення сприятливих  умов для  розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, впровадження екскурсійної  діяльності на  території міста, розбудови матеріально-технічної  бази туристичної  галузі;

3.157. Забезпечення раціонального використання та  збереження туристичних ресурсів,природного  та  історико-культурного  середовища;

3.158. Координація діяльності місцевих органів виконавчої  влади з  питань реалізації державної політики в  галузі туризму на  відповідній  території;

3.159. Сприяння у  розвитку зв’язків з  релігійними громадами, національними меншинами.

4. Права  відділу

Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури має право:

4.1.      Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.      Проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

4.3.      Вносити до структурних підрозділів Житомирської  обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення форми та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

4.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері охорони здоров’я,  сім’ї, молоді, спорту та культури.

4.5.      За дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового, інноваційного та творчого (інтелектуального), культурного потенціалу району, медичного забезпечення.

4.6.      Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

4.7.Використовувати в установленому законодавством порядку кошти, які були добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та громадянами для розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я.

4.8.Залучати до розгляду питань працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.8.      Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами, науковими установами в тому числі зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.9.Сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій та окремим громадянам.

4.10. Давати, згідно із законодавством, обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів, що утримуються за рахунок районного бюджету, їх філій, відділень з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку встановленому законом.

4.11. В установленому порядку вносити пропозиції щодо підпорядкування, створення, реорганізації та оптимізації закладів охорони здоров'я, окремих їх підрозділів.

4.12. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4.13. Взаємодіяти у процесі виконання покладених на нього завдань з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

5. Взаємодія з іншими органами влади

                 Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє  з іншими структурними підрозділами Баранівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами інших міністерств та відомств, а також з  підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Організаційно-розпорядча діяльність

6.1. Відділ освіти очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Баранівської  районної державної адміністрації відповідно до норм чинного законодавства.

6.2. Начальник відділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, зі стажем роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

6.3. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу створюється колегія у складі начальника (голова колегії), головних спеціалістів відділу, працівників методистів, керівників навчальних закладів, 

6.4. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації, а також науковці, працівники Баранівської районної ради,

6.5. Склад колегії  затверджується розпорядженням  голови Баранівської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

6.6.  Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше як один раз на два місяці відповідно до Положення про колегію, що затверджується начальником відділу.

6.7. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.

6.8. Для оперативного вирішення питань, що входять до компетенції відділу,  проводяться наради директорів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів, які скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Рішення нарад впроваджуються в життя наказами та дорученнями начальника відділу.

6.11. При відділі  можуть створюватися на правах дорадчого органу  громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості. Створення зазначених рад, їх чисельний склад та повноваження визначаються відділом освіти.

6.12. При відділі освіти утворюються структурні підрозділи і діють відповідно до положень про них:

6.12.1. Група фінансово-господарського забезпечення.

6.12.2. Група методичного забезпечення.

6.12.3. Районна психолого-медико-педагогічна консультація.

6.12.4. Група фінансово-господарського забезпечення, група методичного забезпечення, Районна психолого-медико-педагогічна консультація та діють відповідно до власних Положень, що затверджуються начальником відділу освіти. Кількісний та чисельний склад зазначених структурних підрозділів визначаються начальником відділу освіти у відповідності з чинним законодавством.

 

7. Начальник відділу

 

7.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

7.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ, його структуру, затверджує Положення про  структурні підрозділи відділу  і їхні штатні розписи.

7.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

7.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

7.5. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи, відповідає за виконання завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності.

7.6. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

7.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу  та розробляє проекти відповідних рішень.

7.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

7.9. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації.

7.10. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих дошкільних, загальноосвітніх  та позашкільних навчальних закладів та  установ освіти.

7.11. Проводить перевірки закладів охорони здоров’я району за напрямками реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, надання медико-санітарної та лікувально-профілактичної допомоги населенню, готує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти розпоряджень з питань, віднесених до компетенції відділу.

7.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

7.13. Накази та доручення  начальника відділу освіти Баранівської  районної державної адміністрації, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання навчальними закладами та освітніми установами, закладами охорони здоров’я і організаціями всіх форм власності, що входять у структуру відділу  та його підрозділів.

7.15. Накази та доручення начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або в судовому порядку.

7.16. Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

7.17. Розпоряджається коштами, що виділяються з районного бюджету для виконання покладених на відділ завдань та його утримання у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису.

7.18. Здійснює добір кадрів.

7.19. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

7.20. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, працівників відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

7.21. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

7.22. Забезпечує дотримання працівниками відділу  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни,  забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

7.23. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

8. Відповідальність

       Начальник  відділу  несе персональну відповідальність за:

8.1. Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення.

8.2. Прийнятих  ним  рішень  вимогам  чинного законодавства.

8.3. Виконання розпоряджень та доручень голови Баранівської райдержадміністрації,  рішень сесій Баранівської районної ради, наказів відповідних структурних підрозділів Житомирської облдержадміністрації.

8.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу освіти, стан діловодства.

9.Статус та атрибути відділу освіти

9.1. Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

9.2. Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань та затвердженої для державної адміністрації граничної чисельності працівників. Кошторис, штатний розпис відділу затверджується головою районної державної адміністрації.

9.3. Припинення діяльності відділу  проводиться Баранівської районною державною адміністрацією в порядку, встановленому чинним законодавством України.