Соціально-економічний паспорт

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2013-2016 РОКАХ

ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ                                                       

    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2013-2016 РОКАХ[

                                                                       Показники

Одиниця виміру

2013 рік

звіт.

2014 рік

звіт

2015 рік

очік.

2016 рік прогноз

2016 рік прогноз

у %  до

очік. вик.

2015 року

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Сфера реального сектору економіки

             

Обсяг реалізованої промислової продукції  у діючих цінах  - всього

млн. грн.

121,4

131,1

150,0

165,0

Х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення

грн.

2939

3213

3695

4054

Х

 

Валова продукція сільського господарства по сільгосппідприємствах у цінах 2010 року - всього

млн. грн.

55,9

62,5

66,2

67,3

101,7

 

у тому числі на душу населення

грн.

1353,5

1531,8

1622,5

1657,6

Х

 

Обсяг валової продукції сільського господарства по сільгосппідприємствах у % до  попереднього року

%

139,4

113,1

105,9

101,7

Х

 

Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції рослинництва

млн. грн.

42,2

47,0

49,8

50,5

Х

 

Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

132,7

113,6

106,0

101,4

Х

 

Виробництво у сільгосппідприємствах продукції рослинництва:

             

Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тис. тонн

19,1

27,4

23,8

24,5

103,0

 

цукрові буряки

«»

-

-

-

 

-

 

соняшник

«»

0,9

1,08

0,80

0,20

25,0

 

картопля

«»

0,3

0,16

0,2

0,2

100,0

 

Обсяг валового виробництва  у сільгосппідприємствах продукції тваринництва

млн. грн.

13,7

15,5

16,4

16,8

Х

 

Обсяг валового виробництва у сільгосппідприємствах  продукції тваринництва у % до попереднього року

%

224,6

113,1

105,8

102,6

Х

   

Реалізація сільгосппідприємствами  худоби та птиці  на забій (у живій вазі)

тис. тонн

102

168,0

175,0

182,0

104,0

 

Виробництво у сільгосппідприємствах:

             

молоко

тис. тонн

4366

4683

4967

5020

101,1

 

яйця

млн. шт

-

-

-

 

-

 

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн. грн.

2,1

1,4

0,9

0,9

100,0

 

у % до попереднього року

%

50,8

67,0

64,3

100,0

Х

 

на одну особу

грн.

50,8

34,3

22,1

22,1

100,0

 

Обсяги введеного в експлуатацію житла загальної площі

тис. м2

3,2

0,9

0,9

0,9

100,0

 

у % до попереднього року

%

128,0

28,1

100,0

100,0

Х

 

на одну особу

м2

0,08

0,022

0,022

0,022

100,0

 

Фінансові  показники

             
               

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.

26,0

28,7

28,3

29,8

105,3

 

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

млн. грн.

3,6

4,3

0,2

0,2

100,0

 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

13,8

15,0

0,7

0,7

Х

 

Видатки місцевих бюджетів  - всього

млн. грн.

208,4

191,5

179,3

204,0

113,8

 

у тому числі трансферти

млн. грн.

18,5

20,9

17,3

19,7

113,8

   

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

2149

2266

2588

2717

105,0

 

у тому числі:

             

у промисловості

грн.

2163

2407

3140

3297

105,0

 

у сільському господарстві

грн.

1381

1494

1573

1656

105,3

 

в оптовій та  роздрібній торгівлі

грн.

1246

1260

1270

1440

113,4

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств

грн.

1218

1218

1230

1440

117,0

 

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

млн. грн.

-

-

-

 

-

 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

%

-

-

-

 

Х

 

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн. грн.

-

-

-

 

-

 

з неї:

у промисловості

«»

-

-

-

 

-

 

у сільському господарстві

«»

-

         

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року

%

-

-

-

 

Х

 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

20,5

15,2

10,0

7,0

Х

 

Показники розвитку споживчого ринку

             

Обсяги обороту  роздрібної торгівлі юридичних осіб

млн. грн.

62,5

59,1

50,6

50,6

100,0

 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб на одну особу

грн.

1513

1449

1243

1243

100,0

 

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної торгівлі юридичних осіб

%

95,5

94,6

85,8

90,0

Х

 

Населення та ринок праці

             

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

41,3

40,8

40,7

40,7

100,0

 

Інноваційна діяльність

             

Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

3

4

4

4

100,0

 

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

37,5

42,3

42,3

43,0

Х

 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, всього

тис грн.

506,2

508,3

509,2

510,0

100,2

 

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%

0,4

0,41

0,41

0,41

Х

 

Впроваджено нових технологічних процесів -  всього

одиниць

3

4

3

3

100,0

 

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

«»

1

2

2

2

100,0

 

Освоєно новихвидів продукції -  всього

«»

16

17

17

17

100,0

 

з них нових видів техніки

«»

-

-

-

 

-

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

             

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку - всього[2]

млн. дол. США

5,5

5,51

5,4

5,4

100,0

 

у % до попереднього року

%

39,9

100,2

98,0

100,0

Х

 

Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

-8,3

+0,01

-0,11

-

у 4 р.

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

133,2

135,0

132,7

132,6

100,0

 

Обсяг експорту, всього

7,2

7,4

5,1

5,1

100,0

 

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

100,0

103,4

69,1

100,0

Х

 

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

1,0

0,86

0,5

0,5

100,0

 

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

116,7

60,1

58,1

100,0

Х

 

Житлово-комунальне господарство

             

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

1,057

1,729

1,800

1,700

94,4

 

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

78,9

1,63

104,1

94,4

Х

 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

131,7

94,1

99,2

99,2

Х

 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери

             

за рахунок усіх джерел фінансування:

             

Загальна площа житла

тис. кв. м

3,2

0,9

0,9

0,9

100,0

 

Середні навчальні заклади

уч. місць

-

-

-

 

-

 

Дошкільні  заклади освіти

місць

-

-

-

 

-

 

Лікарні

ліжок

-

-

-

 

-

 

Амбулаторно-поліклінічні заклади

відвід. за зміну

-

-

-

 

-

 

Водопровід

км

-

-

-

 

-

 

Каналізація

км

-

-

-

 

-

 

Теплопостачання

км

 

-

-

 

-

 

Газові  мережі

км

-

-

-

 

-

 

Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів

км

-

-

-

 

-

 

Розвиток малого підприємництва

             

Кількість малих підприємств

один.

159

161

162

165

101,9

 

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

99,4

101,3

100,6

101,9

Х

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

38,5

39,4

39,7

40,5

102,0

 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.

260

237

218

2018

1000,0

 

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств

%

86,0

88,0

90,0

90,0

Х

 

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%

37,0

42,0

43,0

65,0

Х

 

Частка малих підприємств, які одержали прибуток

%

99,5

78,0

90,0

90,0

Х

 

Частка малих підприємств, які одержали збиток

%

0,5

22,0

10,0

10,0

Х

 

Фінансовий результат малих та середній підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

млн. грн.

+0,2

+0,5

+0,5

+0,5

100,0

 

у тому числі:

             

прибуток

млн. грн.

0,9

1,0

1,0

1,0

100,0

 

збиток

млн. грн.

0,7

0,5

0,5

0,5

100,0

 

сплата Єдиного податку

млн. грн.

3,3

3,8

4,2

4,2

110,0

 

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок районного (міського) бюджетів

тис. грн.

-

-

3,0

3,0

Х

 
                   

Основні заходи з виконання Програми економічного

і соціального розвитку Баранівського  району на 2016 рік

№ п/п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Обсяги та джерела фінансування

у 2016 році (тис. грн.)

 

Всього

у тому числі

державний бюджет

обласний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1

Розширення виробничих площ та збільшення пошиття одягу  на ТОВ «Укр Бренд пошив»,

м. Баранівка

ТОВ

«Укр Бренд пошив»

2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Створення додатково 30 робочих місць

2

Створення Цеху №2 Баранівської філії СП ТОВ «Ріф-1»

СП ТОВ «Ріф-1»

2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Створення додатково 40 робочих місць

Переробна промисловість

1

Розширення виробництва фарфорового посуду на

ТОВ «Довбиський фарфор»

смт. Довбиш, Баранівського району

ТОВ «Довбиський фарфор»

 2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Відновлення виробництва фарфорового посуду

Харчова промисловість

1

Створення сучасного підприємства по виробництву м’ясної продукції в м. Баранівка

ТОВ «Органічний м’ясний продукт»

2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Створення підприємства по виробництву м’ясної продукції

2

Створення сучасного підприємства по переробці меду на базі вільних площ Кам’янобрідського фаянсового заводу, смт. Кам’яний Брід, Баранівського району

Приватне підприємство «Альфа Фенікс»

2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Створення сучасного підприємства по переробці меду

3

Розширення асортименту кондитерських виробів

Добвиський хлібозавод,

смт. Довбиш

ФОП Кость Р.М.

2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Розширення асортименту кондитерських виробів

Меблева промисловість

1

Розширення виробництва, запровадження нових виробів на ТОВ «ВанЛанд», с. Дубрівка

ТОВ «ВанЛанд»

2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Розширення асортименту меблів для ванних кімнат

Добувна промисловість

1

Запровадження лінії по виробництву щебеню ПАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору»

ПАТ «Першотравен

ський завод електротехнічного фарфору»

2016

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Розширення виробництва, запровадження лінії по виробництву щебеню

                     
                     

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва

1

Реконструкція  і будівництво ІІ черги комплексу на 700 корів ТОВ «Агровест Груп» в  с. Смолдирів Баранівського району

ТОВ «Агровест Груп»

2015-2018

 20000

20000

     

20000

Проектування та початок

реконструкції і

будівництва ІІ черги

комплексу на 700 корівБудівництво 2-ої доїльноїзали та приміщень для

утримання тварин

2

Створення сучасного тваринницького комплексу (утримання свиней)  в с. Мокре Баранівського району

ПП «Галекс Агро»

2015-2018

Власні кошти

Власні кошти

     

Власні кошти

Створення сучасного тваринницького комплексу на 1000 голів

БУДІВНИЦТВО ТА  ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Будівництво та модернізація  об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури

1

Реконструкція гідроспоруди на р. Случ та будівництво малої ГЕС м. Баранівка

Виконком Баранівської міської ради

ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн»

2016

10600

9600

 

-

-

9600

Створення резервного джерела електроенергії

2

Реконструкція системи

теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для

опалення ДНЗ "Мрія" на вул. Лермонтова, 14 в смт Першотравенськ

Баранівського району.

(при умові виділення коштів з державного бюджету

Першотравенська селищна рада

2016-2017

1027,

746

(при умові виділення коштів з державного бюджету)

1027,

746

1027,

746

     

Економія використання природного газу

3

Капітальний ремонт топкової ДНЗ по вул. Кірова,16

в смт Кам'яний Брід Баранівського району.

(при умові виділення коштів з державного бюджету

Кам’янобрідська селищна рада

2016-2017

375,

325

(при умові виділення коштів з державного бюджету)

375,

325

375,

325

     

Економія використання природного газу

4

Реконструкція дитячого садка в с. Дубрівка Баранівського району.

Дубрівська об’єднана територіальна громада  

2016-2017

4000,0

(при умові виділення коштів з державного бюджету)

4000,0

4000,

0

     

Покращення надання послуг дитячого навчального закладу

Сприяння у розвитку с. Дубрівка та інших сіл Дубрівської  об’єднаної  територіальної громади,

збільшення кількості перебування дітей у ДНЗ.

5

Будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею на вул. Гоголя у

місті Баранівка.

(при умові виділення коштів з державного бюджету

Баранівська міська рада

2016-2017

996,656

(при умові виділення коштів з державного бюджету)

996,

656

996,

656

     

Забезпечення якісною питною водою, покращення послуг з водопостачання жителям м. Баранівка

6

Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з відновленням

очисних споруд у смт Полянка Баранівського району ІІІ черга.

(при умові виділення коштів з державного бюджету)

Полянківська селищна рада

2016-2017

2500,0

(в цінах 2010 року)

(при умові виділення коштів з державного бюджету)

2500,0

2500,0

     

Покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню смт. Полянка

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

1.

Сприяння в участі суб’єктів господарювання району у інвестиційних форумах та семінарах, конференціях з інвестиційної діяльності, тощо

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  райдержадміністра ції

2016

Не потребує додаткового фінансування

Залучення інвестицій у район, просування товарів на внутрішньому та зовнешніх ринках.

2

Підготовка інвестиційних пропозицій, презентаційних матеріалів для участі району у інвестиційному форумі

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  райдержадміністра ції

2016

у межах кошторисних призначень

у межах кошторисних призначень

   

у межах кошторисних призначень

 

Підготовка презентаційних матеріалів для участі району у інвестиційному форумі

           
 

Всього:

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.

Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання району, сприяння у підвищенні кваліфікації

кадрів для сфери підприєм-

ництва, формування

інфраструктури підтримки

підприємництва

Райдержадміністрація,

районна рада

2016

Не потребує додаткового фінансування

Поліпшення

підприємницького

середовища в районі;

покращення показників

розвитку малого та  середнього підприємництва, зокрема: зростання кількості малих та середніх  підприємств збільшення кількості зайнятих працівників у малому та середньому  бізнесі,   зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності  бізнесу,  збільшення питомої ваги малих та середніх підприємств в загальних обсягах реалізації продукції району.

2.

Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у районі

Райдержадміністрація

2016

4,5

4,5

-

-

4,5

-

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

1

Висвітлення інформації про перелік та порядок отримання  адміністративних послуг дозвільними органами у засобах масової інформації, сайтах райдержадміністрації, суб’єктів надання послуг, інформаційних стендах

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації,

суб’єкти надання адміністративних послуг

2016

           

Інформування населення та СПД району щодо переліку та порядку отримання адміністративних послуг

 

Всього

Х

Х

4,5

4,5

-

-

4,5

-

Х

РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ

1.

Сприяння у створенні

рівних умов

господарювання для суб’єктів господарювання  району

Райдержадміністрація, виконкоми міської, сільських та селищних рад, Дубрівська об’єднана громада

2016

Не потребує фінансування

Створення рівних умов для

добросовісної

конкуренції на ринках товарів, робіт та наданні послуг

2.

Забезпечення захисту та вдосконалення конкурентних відносин на ринках товарів

 

Райдержадміністрація, виконкоми міської, сільських та селищних рад, Дубрівська об’єднана

2016

Не потребує фінансування

 

Всього

 Х

Х

Х

Х

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

РИНОК ПРАЦІ

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним

1.

Надання профорієнтаційних послуг особам, які потребують

соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

районний  центр зайнятості

2016

У межах кошторисних призначень

Надання профорієнтаційних послуг особам

2.

Надання профорієнтаційних послуг інвалідам, сприяння

зайнятості інвалідів

Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,  районний центр зайнятості

  2016

Не  потребує  додаткового фінансування

Надання профорієнтаційних послуг інвалідам

3.

Працевлаштування молоді на вільні та новостворені робочі

місця, надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом вільного доступу до банку вакансій через інформаційну мережу державної служби зайнятості

Районний центр зайнятості

2016

У межах кошторисних призначень

Підвищення зайнятості молоді

4.

Поширення нових форм та напрямів професійного навчання безробітних, у т.ч. на замовлення роботодавців, за індивідуальними планами і програмами та стажування безпосередньо на робочому місці

Районний центр зайнятості

2016

          У межах кошторисних призначень

Забезпечення

укомплектування

вакансій шляхом

організації профнав-

чання безробітних за конкретним замов-ленням роботодавців

5.

Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань діяльності служби зайнятості серед населення, роботодавців та громадськості через електронні та друковані засоби масової інформації

Районний центр зайнятості

2016

У межах кошторисних призначень

Висвітлення інформації в міськрайонній  газеті «Слово Полісся» та на офіційному веб - сайті   

6.

Залучення незайнятих громадян, насамперед молоді, до суспільно корисної праці шляхом участі в оплачуваних громадських роботах

Районний центр зайнятості

2016

У межах кошторисних призначень

Залучення  незайнятих громадян до участі в оплачуваних  громадських роботах

7.

Виплата одноразової допомоги по безробіттю для підприємницької діяльності

Районний центр зайнятості

2016

У межах кошторисних призначень

Виплата одноразової  допомоги

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

1

Соціальний супровід учасників антитерористичної операції, родин загиблих військовослужбовців

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2016

У межах фінансових призначень

Реалізація конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки незахищених, непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціальний захист учасників антитерористичної операції та родин загиблих військовослужбов

ців.

2

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх видів соціальних допомог згідно з чинним законодавством

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2016

73168,9

73168,9

73168,9

     

3

Виконання програм соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2016

У межах фінансових призначень

4

Покращання обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2016

У межах фінансових призначень

5

Покращання обслуговування інвалідів, забезпечення безперешкодного доступу до сфер суспільного життя

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2016

У межах фінансових призначень

6

Своєчасне та у повному обсязі надання населенню пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2016

16150,0

16150,0

16150,0

     
                     
                     

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ

Охоплення безкоштовним гарячим харчуванням усіх учнів І – ІV класів,

школярів пільгових категорій відповідно до норм харчування

1.

Забезпечення  безкоштовним харчуванням учнів  пільгових категорій

Відділ освіти райдержадміністрації

2016

У межах фінансових призначень

 Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням школярів пільгових категорій

Забезпечення безкоштовного перевезення школярів та педагогів сільської місцевості

1.

Забезпечення  безкоштовного підвезення школярів та вчителів сільської місцевості

Відділ освіти райдержадміністрації

2016

У межах фінансових призначень

Забезпечення перевезенням учнів та вчителів сільської місцевості

Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів.

Збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою

1.

Розширення мережі позашкільних навчальних закладів, збільшення кількості учнів, охоплених позашкільним навчанням

Органи місцевого

самоврядування

2016

У межах фінансових призначень

Збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою

 

Всього

Х

Х

         

Х

Х

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Поповнення книгами бібліотечних фондів та підписка періодичних видань

1.

Поповнення бібліотечних фондів

Відділ культури і туризму рай

держадміністрації, сільські та селищні ради

2016

В межах кошторисних призначень

Поповнення бібліотечних фондів 

Розвиток аматорських творчих колективів

1.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а  також державної мовної  політики , забезпечення вільного  розвитку культурно-мистецьких процесів та доступності усіх видів культурних  послуг і культурної  діяльності для  кожного  громадянина  України. Розвиток усіх  видів професійного та  аматорського мистецтва, художньої  творчості.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради

2016

В межах кошторисних призначень

Популяризація

українського

традиційного

фольклорного

мистецтва

                     
 

Всього

Х

Х

             

МОЛОДІЖНА І СІМЕЙНА ПОЛІТИКА

Оздоровлення та відпочинок дітей

1.

Забезпечення роботи оздоровчих таборів з денним перебуванням

Відділи: освіти, у  справах сім’ї,   молоді та спорту райдержадміністрації

червень-липень 2016

В межах кошторисних призначень

Оздоровлення близько 50,0% дітей

Забезпечення роботи  з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі

1.

Проведення районних профілактичних акцій, заходів, спрямованих на запобігання поширенню наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі

Відділи: освіти, у  справах сім’ї,   молоді та спорту  райдержадміністрації, районний      центр соціальних  служб для сім’ї, дітей, молоді

2016

Не потребує додаткового фінансування

Скорочення негативних проявів у молодіжному середовищі

Забезпечення роботи з попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми, утвердження

гендерної рівності в суспільстві

1.

Проведення інформаційної, просвітницької, профілактичної, методичної роботи щодо попередження насильства у сім’ї, подолання гендерних стереотипів, пропаганди здорового способу життя, підвищення статусу інституту сім’ї

Відділи райдержадміністрації:  освіти, у  справах сім’ї,   молоді та спорту

2016

Не потребує додаткового фінансування

Скорочення негативних проявів в суспільстві

ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ

1.

Проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Кризова сім’я», «Підліток», «Дозвілля молоді», «Урок»

на території району

Служба у справах дітей райдержад-

міністрації

     

2016

В межах фінансових призначень

Своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, що сприятиме попередженню соціального сирітства

2.

Обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Служба у справах дітей райдержад-

міністрації

2016

В межах фінансових призначень

Контроль за створенням належних умов проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Всього

           Х

Х

         

Х

             Х

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

1.

Охоплення соціальною роботою сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, сімей та осіб тимчасово переміщених із АР Крим, Луганської, Донецької областей, соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, здійснення оцінки потреб сімей учасників АТО, надання соціально-психологічної підтримки.

Райдержадміністрація, районна рада, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016

В межах кошторисних призначень

Інформування насе-лення району про заклади соціального обслуговування, спеціалізовані служби та про можливість одержати якісні соціальні послуги, в тому числі за місцем проживання

 

Всього 

           Х

             

                Х

 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Створення умов для фізичного виховання і масового спорту серед різних верств населення

1.

Проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі у змаганнях

Відділ у  справах сім’ї,   молоді  та спорту райдерж-адміністрації

2016

У межах фінансових призначень

Забезпечення участі  у спортивних змаганнях

Розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень

1.

Забезпечення відділень спортивних шкіл сучасним інвентарем та обладнанням

Відділ у  справах сім’ї,   молоді  та спорту райдерж-адміністрації

2016

При умові фінансових призначень

Придбання сучасного інвентаря та обладнання, залучення населення до здорового способу життя

 

Всього 

           Х

   Х

           

                Х

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

1.

Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями

Заходи:

Удосконалення первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань;

Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих.

Сектор охорони здоров’я РДА, Баранівська КЦРЛ

2015-2016 рр. 

           

Удосконалення первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань;

Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих

2.

Програма репродуктивного здоров’я нації

Заходи:

забезпечення посилення профілактичної спрямованості  медичних послуг   щодо   збереження  репродуктивного  здоров'я  для  кожної цільової групи; впровадження стратегії   надання   послуг   щодо   збереження репродуктивного  здоров'я лікарями загальної практики та сімейними лікарями; забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у  сфері репродуктивного   здоров'я   та  планування  сім'ї  відповідно  до протоколів її надання;  забезпечення рівних  для  чоловіків  та  жінок  умов  надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров'я; розширення доступу  до  медичних  послуг  підлітків,  а також сільського населення;

Сектор охорони здоров’я РДА, Баранівська КЦРЛ

 

2016

Обсяг коштів,   зокрема   бюджетних, визначатиметься  щороку виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей.

Забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у  сфері репродуктивного   здоров'я   та  планування  сім'ї

3

Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб

Заходи:

оптимізація матеріально-технічного    забезпечення     мережі закладів, на які покладається здійснення імунопрофілактики; постійне підвищення  професійного  рівня  осіб,  причетних до  здійснення імунопрофілактики;

проведення моніторингу   стану    виконання    Програми    та своєчасного коригування заходів для підвищення їх ефективності;

 забезпечення наукового супроводження імунопрофілактики;

     використання усіх  форм  проведення  санітарно-просвітницької

роботи   серед   населення   з    метою    поширення    знань    з імунопрофілактики;

Баранівська КЦРЛ,сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

  2016

Обсяг коштів,   зокрема   бюджетних, визначатиметься  щороку виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити  імунопрофілактику

та  захист населення від інфекційних захворювань шляхом здійснення

комплексних заходів  з  часткової  або  остаточної  ліквідації  їх вогнищ.

4

Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 р.    

Заходи:  

Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії  захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистен-тному ;

  Розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз;

       Лікування та профілактика туберкульозу                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Баранівська КЦРЛ,сектор охорони здоров’я райдержадміністрації.  

до 2016

           

Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії  захворюванню на туберкульоз

 

Всього

Х

Х

           

Х

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Поводження з твердими побутовими відходами

1.

Упорядкування сміттєзвалищ  на території району

Виконкоми міської, сільських та селищних рад

2016

В межах кошторисних призначень

Покращення благоустрою. Охорона навколишнього середовища.

ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ

1.

Проведення технічної

інвентаризації захисних споруд цивільної оборони

(цивільного захисту)

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

2016

В межах кошторисних призначень

Забезпечення

технічної

інвентаризації

ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ, ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД  ГРОМАДЯН

1.

Протидія злочинності в

сфері економіки, боротьба

з корупцією та хабарництвом

Баранівське відділення

поліції Новоград-Волинського відділу Головного управління регіональної поліції в Житомирскій області

2016

Не потребує додаткового фінансування

Попередження та

розкриття проявів

корупції і хабарництва

2.

Здійснення заходів щодо

запобігання поширенню

наркотиків серед

населення району,

насамперед в молодіжному

середовищі

2016

Не потребує додаткового фінансування

Зменшення поширення наркотиків

3.

Забезпечення дільничних

інспекторів дільниці у

сільській місцевості, їх

громадських помічників та

членів громадських

формувань з охорони

громадського порядку,

службовими

приміщеннями, засобами

зв’язку, оргтехнікою та

автотранспортом

Райдержадміністра-ція,  міська, селищні, сільські ради, Баранівське відділення поліції Новоград-Волинського відділу Головного управління регіональної поліції в Житомирскій області

2016

У межах фінансових призначень

Покращення умов

праці дільничних

інспекторів праці

 

Всього

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Формування системи землевласників та землекористувачів

1.

Передача земель громадянам у власність, яким надані земельні ділянки для ведення особистих сілянських господарств, будів-ництва та обслуговування житло-вих будинків, садівництва, городництва, дачного та індивідуального   будів-ництва

Підрядні організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт

 2016

           

Захист прав власника землі, формування реального ефективного господаря – власника землі і майна, розвитку вільного підприємни-

цтва, створення умов для прибуткового господарювання 

 

Всього

Х

Х

           

                Х

Формування ринку земель

1.

Проведення нормативної грошової оцінки земель несіль-ськогосподарського призна-чення за межами населених пунктів

Відділ Держземагентства у районі, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання земле-впорядних робіт

 2016

           

Збільшення надходжень від плати за землю на 25-30%

2.

Підготовка до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах

Відділ  Держземагентства у районі, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання земле-впорядних та земле-оціночних робіт

 2016

           

Надходження до бюджетів від продажу земельних ділянок

 

Всього

х

х

           

Х

Інвентаризація  земель

1.

Інвентаризація земель в межах населених пунктів.

Відділ  Держземагентства у районі, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання земле-впорядних робіт, замовники

 2016

           

Створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

 

Всього

           Х

    Х

           

Х

Охорона земель

1.

Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та рекультивація порушених земель

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи вико-навчої влади, ліцен-зовані підрядні ор-ганізації, замовники

 2016

         

-

Забезпечить охорону земель, як основного на

ціонального багатства держави, забезпечить інвестиційно-привабливе середовище щодо залучення коштів у реальний сектор економіки, зокрема у сільське господарство.

3.

Проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських   угідь

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, ліцензовані підрядні організації, замовники

 2016

         

-

 

Всього

х

х

             

Землеустрій територій

1.

Складання схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень з техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, ліцензовані підрядні організації, замовники

2016

           

При складанні схем  землеустрою визначається правовий статус земельних ділянок, виявляються вільні  земельні ділянки, які використовуються неефективно або без правовстановлюючих документів, розробляється економічне прогнозування використання земельних ділянок.

 

Всього

             Х

  Х

           

                  Х

 

Разом по розділу

             Х

  Х

           

Х

 

Всього за програмою

             Х

  Х

           

                  Х

                                           


[1] Надати пояснювальну записку до всіх розділів Основних показників з

аналізом існуючої ситуації та обґрунтуванням прогнозних показників

[2] Надати пояснювальну записку, в якій обов`язково вказати які інвестиційні проекти

здійснюються, або будуть здійснені за рахунок іноземного капіталу

Про РДА
Структура РДА
Апарат РДА
Структурні підрозділи РДА
Керівництво РДА
Телефонний довідник
Вакансії
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Плани роботи
Прийом громадян
Акти
Нормативні акти
Регуляторні акти
Соціально-економічний паспорт
Доступ до публічної інформації
Державний реєстр виборців
Інформації
Запобігання проявам корупції
Соціальний захист
Очищення влади
До уваги суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності
Для учасників АТО
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Містобудівна документація
Захист прав споживачів
Інформація про результати реалізації державної політики в районі
Паспорти бюджетних програм
Апарат райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Замовлення підручників

Оголошення

Масштаб

Державні
інтернет-ресурси

kmu

vr

zt

child

derzh

Комітет економічних реформ Житомирської області

civic_kmu

uhl6

drv_baner1

NOVA elita

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

plashka dlya novyn2 121 

 

 

 

banner meet your child 

 

 

 

interakt karta

 

 

 

3