Програма економічного і соціального розвитку Баранівського району на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

розпорядженням голови

райдержадміністрації

14.03.2014   №54

 

ПРОГРАМА 

соціального і економічного розвитку

Баранівського району 

на 2014 рік

 

 

З  М  І  С  Т

І.

Загальна характеристика Програми

4

ІІ.

Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району у  2013  році

5

ІІІ.

Основна мета і завдання Програми

8

3.1.

Створення умов для зростання обсягів виробництва продукції у галузях виробничої сфери

8

3.2.

Сприяння у залученні інвестицій в економіку району та подальшому розвитку підприємницької діяльності

9

3.3.

Забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури

9

3.4.

Підвищення стандартів життя населення

9

ІV.

Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку району у 2014 році

10

4.1.

Забезпечення умов для соціально-економічного  зростання у 2014 році

10

1)

Фінансова політика

10

2)

Бюджетна політика

10

4.2.

Розвиток реального сектору економіки

11

1)

Промисловість

11

2)

Сільське господарство

12

3)

Інвестиційна політика

12

4)

Розвиток зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

13

5)

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

14

6)

Розвиток конкуренції та демонополізації

16

7)

Розвиток  внутрішньої торгівлі

17

4.3.

Модернізація виробництва та розвиток інфраструктури

17

1)

Використання промислового потенціалу

17

2)

Реалізація політики у сфері енергозбереження

18

3)

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

19

4)

Розвиток шляхового господарства

20

5)

Розвиток зв’язку та інформаційних технологій

20

4.4.

Соціальні стандарти та рівень життя населення

21

1)

Грошові доходи та заробітна плата

21

2)

Ринок праці

22

3)

Соціальний захист населення

23

4)

Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування

23

5)

Будівництво та житлова політика

24

6)

Покращання охорони здоров’я населення

25

7)

Політика у сфері освіти

27

8)

Розвиток культури

29

9)

Молодіжна і сімейна політика

29

10)

Соціальна робота з сімями, дітьми та молоддю

30

11)

Захист прав та інтересів дітей

31

12)

Розвиток фізичної культури і спорту

32

13)

Політика у сфері житлово-комунального господарства

33

4.5.

Безпека життєдіяльності

34

1)

Охорона навколишнього природного середовища

33

2)

Природна і техногенна безпека

34

3)

Протипожежний захист

35

V.

Основні  показники економічного і соціального розвитку Баранівського району у 2011-2014 роках  (додаток до Програми)

 

VІ.

Основні заходи з виконання Програми економічного і соціального Баранівського району на 2014 рік (додаток до Програми)

 

І. Загальна характеристика Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік

1.Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік

 

Баранівська районна державна адміністрація

2.Дата номер і назва розпорядчого документа

 

Розпорядження голови райдержадміні-

страції від 14.08.13220 «Про розробле

ння проекту Програми економічного і соціального розвитку району на                  2014 рік»

3. Розробник Програми

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської райдержадміністрації

4.Співрозробники Програми

 

Структурні підрозділи Баранівської районної державної адміністрації, підприємства, організації та установи району

5.Відповідальний виконавець Програми

 

Баранівська районна державна адміністрація

6. Учасники Програми

 

Структурні підрозділи Баранівської районної державної адміністрації, підприємства, організації та установи району, суб’єкти підприємницької діяльності

7.Термін реалізації Програми

 

2014 рік

8.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Обласний, районний, міський, сільські та селищні бюджети

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, тис.грн.:

в т. ч. державний бюджет

    обласний бюджет

    місцеві бюджети

    інші джерела фінансування

 

64265,32

20020,91

456,3

5981,5

37806,61

ІІ. Оцінка тенденцій економічного і соціального

розвитку району у 2013 році

Основні зусилля в районі були спрямовані на реалізацію завдань щодо подолання  негативних наслідків в економіці та соціальній сфері, що дало змогу:

-збільшити чисельність поголів’я великої рогатої худоби у сільгосппідприємствах до початку року на 328 голів, в тому числі корів - на 168 голів;

- збільшити на 2068 тонн виробництво молока та на 1369 кг надій на корову;

-  збільшити посівну площу сільськогосподарських культур на 1760 га;

- збільшити обсяги реалізації м’яса у 3 рази, молока та зернових культур – у 2 рази;

- забезпечити зростання рівня середньомісячної заробітної плати на 8%. Середня заробітна плата по району становить 2149 грн.;

-освоїти 787,9 тис.грн. державної субвенції на поточні та капітальні ремонти комунальних доріг району ;

- працевлаштувати 730 осіб з числа безробітних, що становить 116,2% до річного виконання Програми зайнятості;

- забезпечити своєчасну виплату пенсій. Середній рівень пенсій зріс на 9 % і становить  1259 грн.;

- збільшити  надходження  інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування на 141% до попереднього року;

       - введено в експлуатацію 29приватних житлових будинків, загальною площею 3247 кв. м, що становить 129% до 2012 року.

Динаміка основних економічних показниківза 2011-2014 роки

Показники

Оди ниця виміру

2011

факт

2012

факт

2013

факт

2014

прогноз

Обсяг реалізованої промислової продукції

млн. грн.

118,2

134,2

121,4

122,5

Валова продукція сільського господарства  у цінах 2010 року - всього

млн. грн.

201,2

224,5

231,6

235,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку –всього

млн. дол. США

11,0

13,8

5,5

5.8

Обсяг роздрібного товарообороту

млн. грн.

61,0

66,1

62,5

63,0

Експорт товарів і послуг

млн. дол.

США

6,6

7,2

6,5

6,6

Середньомісячна  заробітна плата по району, в т. ч.

грн.

1624

1997

2149

    2256

промисловість

грн.

1829

2043

2163

2271

сільське господарство

грн.

1060

1157

1381

      1450

Середній розмір пенсії

грн.

1010

1155

1259

1320

Залишилися невирішеними ряд проблем, що негативно впливають на подальший розвиток району.

Виконаннядоходної частини бюджету району становить лише  86,8%, тобто недоотримано 2994,6 тис.грн. податків.

Основна стаття доходної частини, податок з доходів фізичних осіб, виконана на 82,5%, недоотримано – 3263,7 тис.грн.

Загальний борг до бюджетів всіх рівнів та Пенсійному фонду України складає -  відповідно 8,0 та7,9 млн.грн., левова частина якого так і залишається за ТОВ ”Баранівський фарфоровий завод” та                                       ДП «Кам’янобрідський фаянсовий завод» ТОВ «Поліський фаянс».

У промисловому виробництві протягом 2013 року відбувався спад. Промисловимипідприємствами району вироблено продукції в сумі                            115,2 млн.грн., що на 5,5% менше ніж у 2012 році.

Спад виробництва зафіксовано на:

- ТОВ ”Корал” Довбиський фарфоровий завод”, де вироблено лише  54,4% до відповідного періоду минулого року;

-ПАТ ”Першотравенський завод електротехнічного фарфору”- 64,5%;

-  ТОВ ”Полянківська кераміка”- 48,7% до минулорічного показника.

Чисельність працюючих основного кола промислових підприємств скоротилась на 176 осіб.

Задекларовано збитковий фінансовий результат діяльності основного кола підприємств – 0,7 млн.грн.

Зменшенно обсяг експорту товарів.

Зменшенно обсяг роздрібного товарообороту суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

Потребує поліпшення ситуація у соціальній сфері. Внаслідок наявності ряду проблем у сфері праці та зайнятості населення, продовжує зберігатись  високий рівень безробіття, особливо у сільській місцевості та посилення розшарування населення за рівнем матеріального добробуту.

Щедосить мала активність представників малого та середнього бізнесу у розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва.

Низький, по відношенню до середньообласного, рівень заробітної плати, особливо працівників сільськогосподарських підприємств, окремих промислових підприємств, найманих працівників малого та середнього бізнесу.

Недостатній рівень обліку використання земельних угідь сільськогосподарськими виробниками, ще досить низька орендна плата за землю.

Практично відсутнє вирощування свиней, овець та птиці  сільськогосподарськими підприємствами. 

Залишаються невирішеними ряд проблем у галузі охорони здоров’я. Незважаючи на те, що з кожним роком збільшуються асигнування на галузь «охорона здоров’я», структура видатків не забезпечує потреби закладів на придбання медикаментів у разі стаціонарного лікування хворих.

Невирішеною залишається кадрова проблема забезпечення лікарями, в тому числі сімейними.  

Забезпеченість мережі медобладнанням становить 15-20% від потреби.

Залишається проблема профілактики інфекційних хвороб із-за відсутності  чи обмеженості в придбанні вакцин та  туберкуліну. 

Залишаються невирішеними багато проблем у житлово-комунальному господарстві. Термін роботи водопровідних та каналізаційних мереж, а також об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства вже перевищує 30-40 років.

Враховуючи складність та масштабність цих проблем, їх вирішення буде забезпечуватися шляхом реалізації пріоритетних напрямів, завдань заходів, які передбачені Програмою економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.

ІІІ.  Основна мета і завдання Програми

Основною метою Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік є забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки району на основі інвестиційно-інноваційної складової, пожвавлення підприємницької діяльності, розв’язання проблемних соціальних питань.

З урахуванням мети, регіональна економічна політика в районі буде спрямована на вирішенні таких основних завдань:

3.1. Створення умов для зростання обсягів виробництва продукції у галузях виробничої сфери.

 У промисловості:

- сприяння у модернізації виробничих процесів на підприємствах району;    

- розширення асортименту продукції та сприяння у відновленні раніше втрачених та пошуку нових ринків збуту;

- нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці за рахунок впровадження у виробництво нових технологій;

- активізація інноваційної діяльності.

   У сільському господарстві:

- впровадження у сільськогосподарських підприємствах сучасних підходів у розвитк молочного скотарства;

-сприяння у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

-освоєння сучасних технологій вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції;

-відновлення сільськогосподарськими підприємствами розведення та вирощування свиней, овець та птиці.

3.2. Сприяння у залученні інвестицій в економіку району та подальшому розвитку підприємницької діяльності:

- створення сприятливих умов інвесторам для вкладання коштів у пріоритетні галузі виробництва;

- створення ефективної системи пошуку інвесторів під пріоритетні інвестиційні проекти району;

- участь суб’єктів підприємницької діяльності в проведенні  презентацій інвестиційного потенціалу  району в області, в Україні та за її межами;

- реалізація завдань  програми залучення інвестицій в економіку району на 2012-2015 роки, а також заходів по її виконанню на 2014 рік;

- реалізація заходів комплексної програми підтримки малого і середнього підприємництва у  Баранівському районі  на 2013-2014 роки.

3.3.Забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури:

- продовження будівництва підвідного газопроводу до с. Дубрівка;

- реконструкція з добудовою ДНЗ в с. Дубрівка;

- реконструкція гідроспоруди на р. Случ та будівництво малої ГЕС в           м. Баранівка;

- капітальні та поточні ремонти доріг та вулиць населених пунктів району;

- проведення поточних та капітальних ремонтів систем водопостачання та водовідведення;

одернізація котелень з встановленням систем економічного використання природного газу, встановлення котлів на твердому паливі;

-продовження проведення реконструкції водовідведення та водопостачання в м. Баранівка;

- забезпечення застосування на підприємствах житлово - комунального господарства новітніх енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, спрямованих на зменшення використання енергоресурсів;

-подальший розвиток інформаційної мережі, розширення телекомунікаційних послуг.

3.4. Підвищення стандартів життя населення:

- посилення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці;

- проведення перерахунків заробітної плати та державних соціальних виплат населенню з урахуванням законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- здійснення заходів щодо соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- забезпечення виконання районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки;

- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

ІV.Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку району у 2014 році.

З урахуванням мети економічна політика в районі буде сконцетрована на таких основних напрямах:

4.1.Забезпечення умов для соціально-економічного зростання у 2014 році.

1) Фінансова політика.

Проблемні питання:

- залишається заборгованість підприємств і організацій по платежах до бюджетів усіх рівнів, пенсійного та страхових внесків;

- значна частка збиткових підприємств.

Основні напрями діяльності:

- поновлення нормативно-грошової оцінки земель тих населених пунктів, де термін дії її завершився;

- інвентаризація використання землі з метою виявлення відсутності договорів і сплати за її використання суб’єктами господарювання;

- проведення організаційних заходів щодо скорочення заборгованості по платежах до бюджетів усіх рівнів;

- нарощування обсягів виробництва за рахунок підвищення рівня інвестиційної діяльності підприємств;

- підтримка підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу.

Очікувані результати:

- скорочення заборгованості по платежах до бюджетів усіх рівнів;

          -збитки підприємств зменшаться порівняно з 2013 роком до                         500 тис.грн.;

- питома вага підприємств, які одержать збиток, скоротиться із 44% до 30%. Прибуткових підприємств буде 70%,  що на 14,4% у 2013 році.

2) Бюджетна політика.

Основні напрями діяльності:

- збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб за рахунок підвищення доходів населення, зменшення частки тіньового сектору економіки;

- забезпечення ефективної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо сплати податків та обов’язкових платежів;

-  поновлення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, в яких термін її дії завершився та активізація роботи в частині збільшення плати за землю;

         - забезпечення надходжень від місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством.

Очікувані результати:

         Згідно розрахункових показників Міністерства фінансів України в 2014 році  доходи місцевих бюджетів (без трасфертів з держбюджету) складуть 26,1 млн.грн.

4.2. Розвиток реального сектору економіки.

1) Промисловість.

Проблемні питання:

- спад обсягів виробництва та реалізації продукції основного кола промислових підприємств;

-  досить висока енерго - та матеріалоємність виробництва фарфорових та скловиробів;

- значне фізичне зношення і моральне старіння виробництва електротехнічного фарфору;

- скорочення ринків збуту готової продукції на ВАТ ”Першотравенський завод електротехнічного фарфору”, ТОВ”Полянківська кераміка”, ТОВ”Корал” Довбиський фарфоровий завод”;

- значна заборгованість підприємств - банкрутів  ТОВ ”Баранівський фарфоровий завод” та ДП ”Кам’янобрідський фаянс” ТОВ ”Поліський фаянс”  до Пенсійного фонду України та  бюджету;

-  відсутність інвесторів по відновленню промислового виробництва на базі майнових комплексів непрацюючих промислових підприємств.

Основні напрями діяльності

У 2014 році обсяг реалізації промислової продукції  має становити 122,5 млн.грн.

Основними факторами, які сприятимуть досягненню запланованих  обсягів реалізації основного кола промислових підприємств будуть:

- збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, розширення ринків збуту основним колом промислових підприємств району;

- збільшення обсягів видобутку глини ДП ”Ресурс сервіс” ТОВ ”Атем”;

- запровадження лінії по збагаченню пегматиту Глибочанського кар’єру;

- впровадження нових, конкурентноспроможних видів продукції;

- впровадження енергозберігаючих технологій та заходів;

- відновлення молокопереробки та виробництва молочних продуктів на ТОВ”Баранівський молокозавод”;

- організація виробництва молочних продуктів на ТзОВ «Органік мілк»;

- збільшення обсягів виробництва на ТОВ«Будівельно – виробнича компанія «Баранівський ДОК» за рахунок впровадження сучасних технологій та нових видів  продукції.

2)  Сільське господарство.

Проблемні питання:

-  ще досить недостаній рівень використання сільськогосподарських угідь;

-  потреба у поновленні землеобробної та збиральної  техніки;

-  повільний розвиток інфраструктури аграрного ринку (створення сільськообслуговуючих кооперативів);

- недостатній рівень проведення селекції, запровадження нових технологій обробки грунту та виробництва зерна, збільшення обсягів внесення мінеральних добрив;

- відсутність  поголів’я свиней, овець та птиці у сільськогосподарських підприємствах.

Основні напрями діяльності.

Сільськогосподарським сектором у 2014 році валової продукції планується  отримати в обсязі 235,0 млн.грн., в тому числі на душу населення 5676 грн.

Виробництво зернових та зернобобових, включаючи кукурудзу планується отримати в обсязі 20,6 тис. тн., молока – 4890 тн.

Зусилля направлятимуться також на відновлення поголів’я свиней, овець, птиці.

Буде продовжуватись робота щодо збільшення поголівя великої рогатої худоби, особливо приватного сектору, призупинення спаду її продуктивності.

Під урожай 2014 року сільськогосподарськими підприємствами планується  посіяти ярих культур на площі  5870 га.

3) Інвестиційна політика.

Проблемні питання:

 - недостатньо розвинена система стимулювання інвестиційної діяльності;

- складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;

-складний та фінансово - обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів;

- недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, що регулює інвестиційну діяльність.

Основні напрями діяльності:

- формування сприятливого інвестиційного клімату та ціле-    спрямована робота по збільшенню залучення інвестиційних ресурсів в економіку району;

-  максимальне сприяння реалізації інвестиційних проектів;

 - поновлення та випуск презентаційних матеріалів щодо економічної, історико-культурної та туристичної привабливості району;

-  сприяння  участі суб’єктів підприємництва району на міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках в області, Україні та за її межами з питань інвестиційної діяльності з метою створення позитивного інвестиційного іміджу району;

-  оновлення бази даних з доступом до інформації про наявні вільні виробничі приміщення, земельні ділянки, які пропонуються в оренду або придбання на території району, а також розповсюдження даної бази через мережу Internet.

Очікуваний результат:                                                                          

Збільшення обсягу капітальних вкладень у розвиток народногосподарського комплексу району.

Інструменти виконання:

Районна Програма залучення інвестицій в економіку району на 2012-2015 роки,а також заходи по її виконанню на 2014 рік.

4) Розвиток зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

Проблемні питання:

- конкурентоспроможність продукції підприємств району знаходиться на недостатньому рівні для закріплення позицій на зовнішніх ринках;

- недостатньо активна позиція торгових представництв держави за кордоном та відповідних центральних органів влади в напрямку просування продукції вітчизняного виробництва на ринки інших країн;

- відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на зовнішні ринки у більшості підприємств.

Основні напрями діяльності:

Активізація зовнішньоторговельної діяльності, підвищення експортного потенціалу району, просування вітчизняних товарів і послуг на зовнішній ринок здійснюватиметься  шляхом:

-  подальшого розвитку торговельно-економічних контактів  з іншими країнами;

- надання інформаційної підтримки підприємствам-експортерам району;

- сприяння в участі суб’єктів господарювання  в проведенні презентацій економічного та інвестиційного потенціалу району на загальнодержавному рівні та за кордоном;

- залучення підприємств району до участі у загальнодержавних виставково-ярмаркових заходах з метою представлення конкурентноспроможної продукції підприємств району;

- доведення до підприємств району інформації про потреби зовнішніх споживачів;

- участі у нарадах та семінарах по ознайомленню з інноваційними технологіями та застосуванням сучасних методів виробництва.

Очікувані результати:

- забезпечення стабільного розвитку існуючих та налагодження нових зв’язків між районом та окремими регіонами держав близького і далекого зарубіжжя;

- збільшення експорту та імпорту продукції підприємств району;

- розширення підприємств-експортерів району на існуючих та вихід на нові ринки збуту з власною продукцією;

- покращення обізнаності широких верств населення щодо пріоритетів держави в контексті європейської інтеграції;

- формування позитивного сприйняття євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні.

Інструменти виконання:

Угоди про співробітництво.

Державні програми спрямовані на євроінтеграційний курс України.

5) Регуляторна політика та розвиток підприємництва.

Проблемні питання:

- неузгодженість та протиріччя норм чинних нормативно-правових актів у сфері дозвільної діяльності, складність процедур видачі дозвільних документів, більше половини яких видається на центральному рівні;

- недостатній кваліфікаційний рівень освіти кадрів, які займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу у бізнесі;

- низький рівень середньомісячної заробітної плати  в малому та середньому бізнесі;

- нерівномірність розвитку підприємництва у сільській та міській місцевості.

Основні напрями діяльності:

- проведення роботи спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування по дотриманню принципів державної регуляторної політики, в тому числі прозорості та врахування громадської думки на всіх етапах підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності. Оприлюднення в засобах масової інформації річних планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, аналізів впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів;

-залучення кандидатів на участь у програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива», що має підвищити професіональний рівень та ділову активність підприємців.Сприяння у проведенні навчальних семінарів, тренінгів для підприємців  району;

- сприяння активізації діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

Очікувані результати:

- покращення підприємницького середовища в районі шляхом проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності, зокрема у дозвільній, реєстраційній та регуляторній сферах;

- зростання кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення із 38,5 до 39,2 одиниць;

- збільшення кількості зайнятих працівників у малому та середньому  підприємництві на 10,0%;

- збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 4%, та довести їх  чисельність  до 1116 осіб;

- збільшення питомої ваги малих підприємств в загальних обсягах реалізації продукції району  до 39,0%;

- зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва на 6,1%;

         - прийняття економічно доцільних регуляторних актів у сфері господарської діяльності з метою недопущення регуляторного тиску на бізнес-середовище;

- розширення мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

- підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності.

Інструменти виконання:

Програма підтримки малого та середнього підприємництва у Баранівському  районі на 2013-2014 роки.

6) Розвиток конкуренції та демонополізації.

Проблемні питання:

- встановлення чіткої процедури затвердження та погодження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги органами місцевого самоврядування при обов’язковому проведенні експертних висновків відповідних служб;

- недостатній розвиток конкурентного середовища у сфері житлово-комунального господарства;

-дотримання конкурсних засад при визначенні суб’єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності;

- забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності.

Основні напрями діяльності:

-сприяння у здійсненні повноважень Антимонопольного комітету України у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

- недопущення антиконкурентних дій державних органіввлади, органів місцевого самоврядування та контролю.

-вжиття заходів щодо забезпечення захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

-створення рівних умов господарювання для усіх суб’єктів підприємницької діяльності.

-поширення та популяризація серед суб’єктів господарювання і споживачів інформації про законодавство з питань захисту економічної конкуренції.

         Очікуваний результат:

Подальший розвиток економічної конкуренції, удосконалення механізмів державного регулювання економіки та забезпечення конкурентних відносин, обмеження монополізму в господарській діяльності.

7) Розвиток внутрішньої торгівлі.

Проблемні питання:

- недостатня забезпеченість населення торгівельними площами в магазинах та послугами закладів побутового обслуговування в сільській місцевості;

- недостатній рівень розвитку матеріально-технічної бази ринків, недостатньо розвинена інфраструктура, обмежена кількість послуг, що надаються продавцям і покупцям на ринках;

- ще досить низький рівень якості торгівельного та побутового обслуговування споживачів.

Основні напрями діяльності:

- продовження будівництва, реконструкції, ремонтів об’єктів торгівлі;

- розширення виїздної торгівлі у віддалені населені пункти району.

Інструменти виконання:

План заходів щодо впорядкування діяльності ринків Баранівського району від 03.10.13 р.

Очікувані результати:

Оборот роздрібної торгівлі юридичних та фізичних осіб  у 2014 році складе майже 63,0 млн.грн. Річний товарооборот на душу населення досягне  рівня 1525 грн.

4.3.Модернізація виробництва та розвиток інфраструктури.

1) Використання промислового потенціалу.

Проблемні питання:

         - висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва;

- значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва;  

- дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій;

- низька інноваційна активність;

- суттєве скорочення попиту на продукцію підприємств фарфорової галузі;

-зростання частки збиткових промислових підприємств та обсягів одержаних ними збитків;

- зменшення коштів, спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію промислового виробництва;

-недостатній рівень погашення заборгованості  по сплаті внесків до Пенсійного фонду України, несвоєчасні розрахунки за відвантажену продукцію та наявність залишків готової продукції на складах підприємств.

Основні напрями діяльності:

 Сприяння реалізації інвестиційних проектів у промисловості та модернізації виробничих процесів на підприємствах району.

Очікуваний результат:

Досягнення обсягу реалізації продукції основного кола підприємств на рівні 122,5 млн.грн.

2) Реалізація політики у сфері енергозбереження.

Проблемні питання:

ще досить  низький рівень ефективності використання енергоресурсів на промислових та комунальних підприємствах та в закладах соціальної сфери;

-  відсутність належного фінансування, значна частина запланованих енергозберігаючих заходів залишились нереалізованими.

Основні напрями діяльності:

- проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень соціальної сфери на використання альтернативних видів палива;

- реконструкція та модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

- упровадження техніко-технологічних заходів з енергозбереження в господарському комплексі району, у тому числі на підприємствах, установах, організаціях соціальної та бюджетної сфери;

- впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах комунальної власності.

Інструменти виконання:

Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки, затверджена рішенням обласної ради від 08.09.10 №1157.

3) Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій.

Проблемні питання:

- незавершеність розробки нормативно-правових актів, передбачених Земельним Кодексом України;

- неналежне фінансове забезпечення заходів проведення земельної реформи;

- наявність застарілих планово-картографічних та інформаційних матеріалів про стан ґрунтів в районі;

- не завершено інвентаризацію земель населених пунктів;

-необхідність проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення  за межами населених пунктів;

- повільно йде процес із складання проектів консервації земельних ділянок з деградованими та з малопродуктивними ґрунтами, схем землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень та проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів.

Основні напрями діяльності:

-формування системи землевласників та землекористувачів;

-формування ринку земель;

-інвентаризація земель;

- встановлення меж населених пунктів;

-охорона земель;

-проведення землеустрою територій.

Очікувані результати:

Захист прав власника землі, формування реального ефективного господаря, розвиток вільного підприємництва, створення умов для прибуткового господарювання, підвищення рівня життя в сільській місцевості.

Проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, прозоре проведення земельних аукціонів. Проведення нормативної грошової оцінки земель забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та оренди земель, визначення державного мита при обміні, спадкуванні та даруванні земель.

Проведення інвентаризації земель населених пунктів, земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дозволить ввести новий механізм з управління землями, який зробить неможливим її розкрадання та використання не на користь держави.

Складання схем землеустрою з техніко-економічним обґрунтуванням та охорони земель адміністративно-територіальних утворень забезпечить раціональне використання, підвищення культури землеробства, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування та поліпшення природних ландшафтів.

Інструменти виконання:

Закони України „Про охорону земель”, „Про оцінку земель”, „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, „Проземлеустрій”, „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, комплексна довгострокова програма розвитку земельних відносин та охорони земель в Баранівському районі на 2007-2015 роки».

4) Розвиток шляхового господарства.

Проблемні питання:

- більша частина доріг місцевого значення, мости потребують проведеннякапітального ремонту та значних капіталовкладень;

- недостатня кількість заходів з безпеки дорожнього руху.

Основні напрями діяльності:

- підтримання проїздної спроможності автомобільних доріг району за рахунок виконання поточного ремонту доріг та експлуатаційного утримання;

-виконання заходів з безпеки дорожнього руху.

Інструменти виконання:

Проектно-кошторисна документація на будівництво, проведення осінньо-весняного обстеження автомобільних доріг та дефектні акти напоточний ремонт доріг.

Очікувані результати:

Утримання доріг загального користування в належному стані,забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах, зниженняаварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху, інформаційнезабезпечення учасників дорожнього руху, створення комфортних умовдля пасажиро- та вантажоперевезень.

5) Розвиток зв’язку та інформаційних технологій.

Поштовий зв’язок.

Проблемні питання:

- залишається занедбаним стан абонентських шаф житлових будинків та під’їздів;

- відсутність пільг щодо оплати патентів на реалізацію широкого спектру товарів народного споживання в усіх об’єктах поштового зв’язку.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення доступності послуг поштового зв’язку та покращення якості;

- технічне переоснащення об’єктів поштового зв’язку;

- забезпечення таємниці листування;

- соціальна підтримка працівників поштового зв’язку;

- сприяння розвитку економіки підрозділів поштового зв’язку району.

Очікувані результати:

$1-         покращення умов праці, забезпечення належного стану будівель;

$1-         надійність поштових перевезень;

$1-         забезпечення належного технічного стану автомобілів;

$1-         підвищення продуктивності та умов праці листонош;

- раціональне використання енергоносіїв, покращення теплового режиму та умов праці;

- прискорення та якість надання і обліку послуг;

- прискорення управлінського обліку та покращення його якості;

-забезпечення схоронності відправлень, забезпечення неперервного технологічного процесу.

4.4. Соціальні стандарти та рівень життя населення.

1) Грошові доходи та заробітна плата.

Проблемні питання:

- значна диспропорція у рівнях заробітної плати між галузями економіки;

- не подолано негативної тенденції використання робочої сили без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцями;

- значна кількість робочих місць пропонується на рівні мінімальної заробітної плати.

Основні напрями діяльності:

- підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників, у першу чергу шляхом створення нових робочих місць з високим рівнем оплати праці;

- сприяння зростанню частки населення з доходами та працівників з рівнем заробітної плати вище прожиткового мінімуму;

- забезпечення дотримання державних соціальних гарантій в оплаті праці шляхом посилення контрольно - ревезійної роботи щодо використання роботодавцями найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин.Очікувані результати:

          Забезпечення виплат заробітної плати з урахуванням поетапного збільшення її мінімального розміру.

З урахуванням зростання економіки та мінімальної заробітної плати, середній розмір  заробітної плати штатних працівників в районі   у 2014 році зросте на 5,0 % і становитиме 2256 грн., у промисловості –  2271 грн., у сільському господарстві – 1450 грн.

2) Ринок праці.

Проблемні питання:

- високий рівень безробіття у сільській місцевості;

- високий відсоток ліквідованих робочих місць по відношенню до загальної кількості створених;

-професійно-кваліфікаційний рівень незайнятих громадян не відповідає сучасним вимогам ринку праці;

- більша чстина вакантних посад із мінімальною заробітною платою.

Основні напрями діяльності:

- сприяння у наданні допомоги безробітним у доборі роботи, а підприємствам, установам та організаціям – потрібних працівників;

- заохочення громадян до самозайнятості через виплату належної допомоги з безробіття одноразово для організації власної справи;

- удосконалення системи профорієнтації населення;

-забезпечення різних форм взаємодії служби зайнятості із представниками владних структур, роботодавців та громадських організацій з метою популяризації послуг центрів зайнятості у задоволенні їх потреб у робочих кадрах;

- проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників.

Інструменти виконання:

Районна програма зайнятості населення Баранівського району  на 2013-2017 роки.

Очікувані результати:

$1-         збільшення кількості нових робочих місць;

$1-         збільшення кількості зайнятих працівників у малому  підприємництві на 3,2 %.

 

 

3) Соціальний захист населення.

Проблемні питання:

- залишається великою черга для забезпечення спецавтотранспортом інвалідів різних груп та категорій;

- ще не в повній мірі забезпечуються ветерани війни та інваліди путівками на санаторно - курортне лікування.

Основні напрями діяльності:

$1-   підняття клопотання перед обласним фінансовим управлінням щодо збільшення для району обсягу субвенцій з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян .

$1-   забезпечення виплат державних видів допомог і компенсацій у розмірах,  визначених чинним законодавством.

$1-   забезпечення адресності соціальної допомоги в залежності від майнового стану і доходів сім’ї .

Очікувані результати:

За прогнозними розрахунками 5.6 тис. сімей отримають державну соціальну допомогу, 1,65 тисяч сімей – житлову субсидію. Сума усіх соціальних допомог становитиме 65,2 млн.грн., в тому числі 14.1 млн.грн.- сума державної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

       Безкоштовний проїзд отримають пільгові категорії громадян району згідно з чинним законодавством.

Інструменти виконання:

Районна комплексна Програма соціального захисту інвалідів на 2013-2017 роки.

Відповідні державні нормативні документи.

4)  Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Проблемні питання:

- повільне погашення заборгованості єдиного соціального внеску;

-більша частина усіх боргів припадає на підприємства-банкрути ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» та ДП «Кам’янобрідський фаянс» ТОВ «Поліський фаянс»;

алишається значною заборгованість економічно-активних підприємств;

- значними є борги по невідшкодованих сумах пенсій, призначених на пільгових умовах.

Основні напрями діяльності:

- погашення сум заборгованості перед Пенсійним фондом України;

- збільшення надходжень до Пенсійного фонду України ;

          - забезпечення дієвого контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України;

          - забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні.

Очікувані результати:

У зв’язку з підвищенням на державному рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність середній розмір пенсій за прогнозом збільшиться на 5 % і складатиме у 2014 році в межах 1320 грн.

5) Будівництво та житлова політика.

Проблемні питання:

- зменшення обсягів будівельних робіт через відсутність коштів;

-погіршення фінансового стану будівельних підприємств та організацій;

-  повільно зростають обсяги будівництва житла;

- наявність об’єктів незавершеногобудівництва;

- потреба у газифікації населених пунктів району.

Основні напрями діяльності:

Розроблення проектної документації та будівництво об’єктів різного призначення з урахуванням сучасних проектних рішень, будівельних матеріалів, конструкцій та енергозберігаючих технологій.

Забезпечення виконання Програми коригування генеральних планів сіл і селищ міського типу за рахунок коштів місцевих бюджетів в межах фінансових можливостей на 2012-2017 роки.

Сприяння скороченню кількості об’єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися за державні кошти шляхом добудови, передачі у комунальну власність територіальних громад, продажі з аукціону та приватизації.

Продовження будівництва підвідного газопроводудо с. Дубрівка.

Очікуваний  результат:

Прогнозується ввести в експлуатацію житла у 2014 році 3200 квадратних метрів загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування.

Продовження будівництва підвідного газопроводу від АГРС                             с. Михайлючка Шепетівського району Хмельницької області до с. Дубрівка Баранівського району Житомирської області.

Інструменти виконання:

Програма газифікації населених пунктів Баранівського району на 2012-2017 роки.

Комплексна регіональна Програма  розвитку житлового будівництва.

 

6) Покращення охорони здоров’я населення.

Проблемні питання:

- ускладнюється ситуація щодо поширеності захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД, онкозахворювання;

- продовжуєє зростати захворюваність на серцево-судинну патологію, яка спричиняє майже дві третини всіх випадків смерті та є причиною майже третини випадків інвалідності;

- не усі лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я оснащені обладнанням згідно табелю оснащення;

- низький рівень профілактики соціально-значущих захворювань.

Основні напрями діяльності:

- розвиток первинної медико-санітарної допомоги та поліпшення її матеріально-технічної бази.

- поліпшення надання медичної допомоги дітям і матерям.

-поліпшення надання допомоги хворим на вірусні гепатити.

- поліпшення надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

- реалізація заходів спрямованих на профілактику та лікування серцево-  судинних захворювань.

-  подальший розвиток сімейної медицини.

Інструменти виконання:

Обласна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки.

Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів.

Очікувані результати:

$1-         зниження рівня загальної захворюваності населення;

$1-         зменшення показника смертності від СНІДу;

$1-         зменшення рівня захворюваності на злоякісні новоутворення;

$1-         зниження смертності від онкологічних захворювань;

$1-         зменшення рівня захворюваності та смертності населення на туберкульоз;

$1-         зниження смертності від інсультів та інфарктів;

$1-         зниження загального коефіцієнту дитячої смертності.

МЕРЕЖА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

(кількість лікарняних ліжок у медичних установах району на 2014 рік)

№ п\п

 

Факт

2013р.

Прогноз

 2014 р.

 

СТАЦІОНАР ЦІЛОДОБОВО

   

1

Баранівська КЦРЛ

170

170

 

СТАЦІОНАР ДЕННИЙ

   

1

Баранівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

20

20

2

Першотравенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

15

15

3

Довбиська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

11

11

4

Мар’янівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

7

7

5

Кам’янобрідська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

12

12

6

Дубрівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

16

16

7

Суємецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини

6

6

8

Полянківська  амбулаторія загальної практики сімейної медицини

9

9

9

Рогачівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

6

6

10

Кашперівська  амбулаторія загальної практики сімейної медицини

7

7

11

Зеремлянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

4

4

12

ФАП (6 одиниць)

10

10

 

РАЗОМ ПО РАЙОНУ

293

293

ПОТУЖНІСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ відвідувань в зміну

 

Всього по району

1060

1060

1

Центр ПМСД

200

200

2

Довбиська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

110

110

3

Першотравенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

120

120

4

Мар’янівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

50

50

5

Суємецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини

50

50

6

 Дубрівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

40

40

7

Кам’янобрідська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

30

30

8

Рогачівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

40

40

9

Кашперівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

40

40

10

Полянківськка амбулаторія загальної практики сімейної медицини

40

40

11

Зеремлянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

40

40

7) Політика у сфері освіти.

Проблемні питання:

$1-         мережа дошкільних навчальних закладів, груп сільської місцевості не в повній мірі задовольняє потреби населення;

$1-    чисельність дітей у сільських дошкільних навчальних закладах      перевищує чисельність місць у них;

$1-         потребує модернізації мережа загальноосвітніх навчальних закладів;

$1-         не  всі заклади освіти  підключені  до мережі Інтернет.

Основні напрями діяльності:

     - розширення  мережі  груп  у  дошкільних  навчальних  закладах сільської місцевості - с. Дубрівка;

     - продовження  роботи  по  зміцненню  матеріально-технічної  бази загальноосвітніх  та дошкільних навчальних закладів;

     -  підключення закладів освіти до мережі Інтернет;

     -  розширення мережі освітніх округів, створення сайту відділу освіти райдержадміністрації та загальноосвітніх навчальних закладів;

     - сприяння  розвитку  мережі  позашкільних  навчальних  закладів, збільшення відсотку учнів, охоплених позашкільною освітою.

 

Інструменти виконання:

Районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015 року.

Районна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти до 2017 року.

  Очікувані результати:

       Збільшення кількості дітей віком від  3  до  6-ти  років, які  відвідуватимуть  дошкільні навчальні  заклади.

Усі  учні  початкових  класів,  діти  пільгових  категорій  будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням у відповідності до норм харчування.

Кількість учнів загальноосвітніх закладів, які матимуть можливість доступу до обміну інформацією та висвітлення своїх досягнень збільшиться на 10%.

МЕРЕЖА ОСВІТИ   НА 2013– 2014 РОКИ

НАЗВА ШКОЛИ

                         ВСЬОГО

Прийом

у 1-й кл

   

Класів

Класоком

плектів

Учнів

Кл/ уч

1

Баранівська  гімназія

34

34

709

3/65

2

Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

27

27

618

3/69

3

Довбиська ЗОШ І-ІІІ ст. 

25

25

532

3/65

4

К-Брідська ЗОШ І-ІІІ ст. 

16

16

301

1/30

5

Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

11

11

204

1/22

6

Першотравенська ЗОШ І-ІІІ ст. 

22

22

435

2/54

7

Баранівська ЗОШ І-ІІст.

8

8

87

1/13

8

Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

11

11

183

1/23

9

Зеремлянська ЗОШ І-ІІІ ст. 

9

9

63

1/8

10

Дубрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

11

11

279

1/28

11

Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

10

10

100

1/9

12

Рогачівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

10

10

77

1/10

13

Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

11

11

93

1/9

14

Хижівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

8

9

68

0/1

15

Берестівська ЗОШ І-ІІ ст.

2

2

25

1/7

16

Глибочанська ЗОШ І-ІІ ст.

9

9

103

1/18

17

Жарівська ЗОШ І-ІІ ст.

1

2

32

0/4

18

Закриничанська ЗОШ І-ІІ ст.

3

4

28

0/2

19

Климентіївська ЗОШ І-ІІ ст.

8

8

100

1/5

20

Красульська ЗОШ І-ІІ ст.

2

4

28

0/3

21

Лісовська ЗОШ І-ІІ ст.

1

1

15

0/1

22

Мирославська ЗОШ І-ІІ ст.

2

3

27

0/4

23

Мокренська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

10

81

1/6

24

Острожецька ЗОШ І-ІІ ст.

9

9

65

1/7

25

Радулинська ЗОШ І-ІІ ст.

4

6

35

0/2

26

Суємецька ЗОШ І-ІІ ст.

6

6

55

1/10

27

Явненська ЗОШ І-ІІ ст.

4

4

32

1/7

28

Вірлянська ЗОШ І ст.

4

4

26

1/7

29

Гриньківська ЗОШ І ст.

-

2

12

0/4

30

Йосипівська ЗОШ І ст.

3

3

19

1/7

31

Старогутенська ЗОШ І ст.

4

4

26

1/6

 

РАЗОМ

285

295

4458

30/506

 

8) Розвиток культури.

Проблемні питання:

- оновлення матеріально-технічної бази будинків культури у сільській місцевості;

- більшість приміщень будинків культури та клубів потребуютькапітального і поточного ремонтів;

-поновлення бібліотечних фондів, музичних інструментів, звукопідсилюючого обладнання.

Основні напрями діяльності:

-організація та проведення культурно-мистецьких заходів згідно районного та обласного планів;

-сприяння розвитку аматорських творчих колективів району;

-поповнення бібліотечних фондів;

-сприяння розвитку національної культури.

Очікувані результати:

$1-         створення умов для масової аматорської творчості;

- вільний доступ широких верств населення, особливо соціально- незахищених, до надбання українського мистецтва;

- збереження мережі закладів культури району,відродження традиційних осередків народних промислів;

- створення єдиної бази даних та електронного каталогу об’єктівкультурної спадщини.

9) Молодіжна і сімейна політика.

Проблемні питання:

- досить низький рівень проінформованості молоді з питань участі в усіх сферах суспільного життя, в процесі формування і реалізації державної молодіжної політики;

- низька забезпеченість молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, зокрема за програмою пільгового довгострокового кредитування;

- висока питома вага безробітної молоді, особливо у сільській місцевості;

- заходи з попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми.

Основні напрями діяльності:

-забезпечення оздоровлення  та організованого відпочинку дітей під час літніх канікул не менше 65%;

-розширення співпраці молоді з органами влади;

-сприяння у забезпеченні молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом;

-попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми;

-організація зайнятості молоді та забезпечення підтримки її підприємницьких ініціатив.

Інструменти виконання:

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей на                   2011-2015 роки.

10) Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

Проблемні питання:

- незабезпечення в повному обсязі житлом осіб з числа дітей-сиріт;

- недостатній рівень забезпечення роботи з профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, правопорушень та злочинності.

 Основні напрями діяльності:

- організація профілактичної роботи з питань попередження та захисту від сімейного насилля та жорстокого поводження з дітьми, профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, правопорушень та злочинності;

- організація співпраці з органами місцевого самоврядування з питань забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт;

- проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед населення щодо створення сімейних форм виховання дітей-сиріт.

Очікувані результати:

- зменшення кількості постраждалих від сімейного насильства та жорстокості;

- підвищення рівня проінформованості населення з питань попередження та захисту від сімейного насилля та жорстокого поводження з дітьми, профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, правопорушень та злочинності, ведення здорового способу життя;

- збільшення кількості влаштованих дітей-сиріт в сімейні форми виховання.

 Інструменти виконання:

- Районна програма про попередження насильства в сім’ї на період до 2016 року.

- Районні програми: соціальної підтримки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;    профілактики ВІЛ\СНІДу;   щодо виконання заходів загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дітей на 2011-2016 роки».

11) Захист прав та інтересів дітей.

Проблемні питання:

- значна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- низький відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Основні напрями діяльності:

- посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрації, що опікуються проблемами дітей, та головами сільських, селищних рад, як головами органів опіки та піклування, щодо вчасного виявлення та взяття на облік дітей з «кризових сімей»;

- здійснення системного контролю за умовами проживання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які утримуються в сімейних формах виховання, та дітей  у сім’ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків;

-налагодження співпраці служби у справах дітей Баранівської райдержадміністрації з територіальнимигромадами щодо захисту прав та розвитку дитини;

-запобігання поширенню соціального сирітства, створенняналежних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини навиховання в сім’ї.

Інструменти виконання:

Комплексна програма «Молодь і родина Баранівського району на  2012-2016 роки.

Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавноїпрограми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН проправа дитини» на 2011-2016 роки».

Районна (комплексна ) цільова соціальна програма щодо забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.

Очікувані результати:

-зменшення   кількості   дітей,  які   опинились   у складних   життєвих обставинах, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

більшення   питомої   ваги дітей,   охоплених сімейними   формамивиховання;

- забезпечення при необхідності житлом осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

12) Розвиток фізичної культури і спорту.

Проблемні питання:

$1-         недостатнє, а  по програмі  розвитку районного футболу відсутнє взагалі, фінансове забезпечення програм фізичної культури і спорту;

- більшість спортивних споруд потребують капітальних та поточних ремонтів;

- потребує капітального ремону стадіон в стм. Першотравенськ;

- є потреба у встановленні двох площадок зі штучним покриттям в селищах Довбиш та Першотравенськ;

- відсутність власного транспорту для доставки спортсменів до місць змагань;

- відсутність коштів на фінансування заходів ДЮСШ «Колос» смт. Довбиш;

- відсутне фінансування на придбаня спортивного інвентаря;

-повільно вирішуються питання щодо закріплення провідних тренерських кадрів, спортсменів та спеціалістів, створення належних житлово-побутових умов, забезпечення збірних команд та окремих спортсменів району сучасним інвентарем та обладнанням.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення утримання та ремонту спортивних споруд;

- підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шляхом забезпечення сучасним спортивним інвентарем та обладнанням;

- сприяння у підготовці та участі спортсменів району у спортивно-масових заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.

Очікувані результати:

- забезпечення функціонування діючої мережі спортивних споруд, зміцнення матеріально-спортивної бази;

- підготовка  призерів обласних та Всеукраїнських змагань;

- охоплення заняттями у дитячо-юнацьких спортивних школах  не менше 16% загальної кількості дітей та підлітків  віком 6-18 років, які проживають на території району.

Інструменти виконання:

Постанова Верховної ради України від 04.08.06 № 27809 „Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів”.

13) Політика у сфері житлово-комунального господарства.

Проблемні питання:

         - у водопровідно-каналізаційному господарстві залишаєтьсяпроблемним питання щодо незадовільного технічного стану та значноїзношеності основних фондів;

-  повільна робота щодо створення співвласників багатоквартирних житлових будинків;

-   невідповідність тарифів на житлово-комунальні послуги фактичним витратам.

Основні напрями діяльності:

$1-         забезпечення надійного водопостачання та підвищення  якості води;

$1-         підвищення надійності роботи каналізаційних мереж;

$1-         продовження робіт по створенню самоврядних організацій співвласників житлових будинків;

$1-         проведення оптимальної тарифної політики;

$1-         технічне переоснащення житлово-комунальних фондів;

$1-         залучення інвестицій (субвенцій) у розвиток житлово -комунального господарства.

Інструменти виконання:

$1-     Програма «Реформування і розвитку житлово-комунальногогосподарстваБаранівського району на 2011-2014 роки».

$1-         Програма «Питна вода Баранівського району на 2006-2020 роки».

Очікувані результати:

$1-           забезпечення надійного водопостачання та підвищення якості води;

$1-       підвищення надійності роботи каналізаційних мереж;

-      продовження робіт по створенню самоврядних організацій співвласників житлових будинків;

$1-        проведення оптимальної тарифної політики;

$1-        технічне переоснащення житлово-комунальних фондів;

$1-        залучення інвестицій (субвенцій) у розвиток житлово -комунального господарств району.

4.5. Безпека життєдіяльності.

1) Охорона навколишнього середовища. 

Проблемні питання:

$1-         зростання обсягів утворення та накопичення побутових і промислових відходів;

$1-          утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.

Основні напрями діяльності:

- очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрій водойм, озеленення населених пунктів району;

- охорона та раціональне використання природних ресурсів;

- утилізація побутових відходів.

Очікувані результати:

$1-    зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище;

- скорочення викидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та в атмосферне повітря.

Інструменти виконання:

- Програма поводження з твердими побутовими відходами по Баранівському району на 2013-2017 роки.

2) Природна і техногенна безпека.

Проблемні питання:

- відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони в більшості сільських територіальних громад;

-  довгострокова експлуатація гідроспоруд створює умови виникнення надзвичайних ситуацій гідродинамічного характеру;

-  потребує поліпшення стан рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, матеріально-технічної бази оперативно-рятувальних підрозділів цивільного захисту, підготовки населення з питань безпеки життєдіяльності та поведінки у надзвичайних ситуаціях;

- недостаність фінансування для проведення відповідних заходів  щодо забезпечення природної та техногенної безпеки населення району.

Основні напрями діяльності:

1) Укомплектування засобами протипожежного захисту закладів соціальної сфери шляхом:

- обладнання будівель та приміщень установками оповіщення і управління евакуацією людей при пожежі та приведення в дієздатний стан існуючих систем;

-організації проведення технічного обслуговування систем протипожежного захисту;

- забезпечення об’єктів нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння та організації проведення їх технічного обслуговування;

- проведення ремонтів гідрантів на території селищ району;

- проведення вогнетривких обробок дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівель соціальної сфери;

- приведення електроустановок та електромереж у відповідність до правил їх улаштування.

2) Забезпечення виконання заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям:

- запобігання підтопленню та ліквідація його наслідків;

- створення страхового фонду документації району.

3) Влаштування на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення.

4) Виконання першочергових завдань цивільного захисту, спрямованих на попередження виникненню надзвичайних ситуацій, адекватне реагування та ліквідацію їх негативних наслідків.

Очікувані результати:

$1-    попередження загибелі та травмування людей;

-  зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- покращення стану техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки району;

- зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, покращення стану техногенної та природної безпеки на території району.

 

3) Протипожежний захист.

Проблемні питання:

- недостатнє фінансування програми та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в районі;

-застарілий парк спецавтомобілів пожежних команд.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення поточного ремонту існуючих пожежних депо;

- сприяння створенню боєздатних місцевих пожежних команд.

Очікувані результати:

- створення належних умов для виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами;

- зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж;

- покращення стану пожежної безпеки на території району.

Інструменти виконання:

Районна програма забезпечення пожежної безпеки на період до                 2015 року.

Про РДА
Структура РДА
Апарат РДА
Структурні підрозділи РДА
Керівництво РДА
Телефонний довідник
Вакансії
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Плани роботи
Прийом громадян
Акти
Нормативні акти
Регуляторні акти
Соціально-економічний паспорт
Доступ до публічної інформації
Державний реєстр виборців
Інформації
Запобігання проявам корупції
Соціальний захист
Очищення влади
До уваги суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності
Для учасників АТО
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Містобудівна документація
Захист прав споживачів
Інформація про результати реалізації державної політики в районі
Паспорти бюджетних програм
Апарат райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Замовлення підручників

Оголошення

Масштаб

Державні
інтернет-ресурси

kmu

vr

zt

child

derzh

Комітет економічних реформ Житомирської області

civic_kmu

uhl6

drv_baner1

NOVA elita

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

plashka dlya novyn2 121 

 

 

 

banner meet your child 

 

 

 

interakt karta

 

 

 

3