Основні показники (додаток до Програми)

                                                 

                                                                                                                                                                                                        

Додаток до Програми (1)

                                  ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ                                                       

    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2011-2014 РОКАХ

                                                                      

Показники

Одиниця виміру

2011 рік

2012 рік

2013 рік

.

2014 рік прогноз

2014 рік прогноз

у %  до

2013 року

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Сфера реального сектору економіки

             

Обсяг реалізованої промислової продукції  у діючих цінах  - всього

млн. грн.

118,9

134,2

121,4

122,5

Х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення

грн.

2831

3218

2939

2966

Х

 

 Валова продукція сільського господарства у цінах 2010 року – всього

В т.ч. по сільгосппідприємствах

млн. грн.

201,2

12,7

224,5

40,5

231,6

55,9

235,0

58,8

101,5

105,2

 

у тому числі на душу населення

грн.

4790

5384

5608

5690

Х

 

Обсяг валової продукції сільського господарства по сільгосппідприємствах у % до  попереднього року

%

105,1

в 3,1 р

138,0

105,2

Х

 

Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції рослинництва

млн. грн.

20,7

31,8

42,2

42,6

Х

 

Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

162,2

153,6

132,7

100,9

Х

 

Виробництво у сільгосппідприємствах продукції рослинництва:

             

зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тис. тонн

10,6

16,5

19,1

20,6

107,9

 

соя

«»

1,4

1,0

2,4

3,3

137,5

 

соняшник

«»

-

1,9

0,9

0,3

33,3

 

картопля

«»

0,7

0,6

0,3

0,45

150,0

 

Обсяг валового виробництва  у сільгосппідприємствах продукції тваринництва

млн. грн.

1,9

6,1

13,7

16,2

Х

 

Обсяг валового виробництва у сільгосппідприємствах  продукції тваринництва у % до попереднього року

%

100,0

321,0

в 2,2р

118,2

Х

   

Реалізація сільгосппідприємствами  худоби та птиці  на забій (у живій вазі)

тонн

17

32

102

118

115,7

 

Виробництво у сільгосппідприємствах:

             

молоко

тонн

854

2252

4435

4890

110,3

 

яйця

млн. шт

-

-

-

-

-

 
               

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн. грн.

2,17

1,48

2,1

2,1

100,0

 

у % до попереднього року

%

488,5

68,2

141,9

100,0

Х

 

на одну особу

грн.

51,7

35,5

50,8

50,8

100,0

 

Обсяги введеного в експлуатацію житла загальної площі

тис. м2

1,7

2,5

3,2

3,2

100,0

 

у % до попереднього року

%

30,9

147,0

128,0

100,0

Х

 

на одну особу

м2

0,04

0,06

0,08

0,08

100,0

 

Фінансові  показники

             

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

млн. грн.

32,4

39,5

37,7

37,0

98,1

 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.

21,6

26,5

26,0

26,1

100,4

 

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

млн. грн.

1,6

2,4

3,6

3,3

91,7

 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

7,4

9,1

13,8

12,6

Х

 

Видатки місцевих бюджетів  - всього

млн. грн.

153,8

186,1

208,4

202,6

97,2

 

у тому числі трансферти

млн. грн.

10,7

13,0

18,5

19,0

102,7

   

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах)  до зведеного бюджету (станом на кінець року)

млн. грн.

7,6

8,0

8,0

 8,0

100,0

   

у тому числі:

             

до державного бюджету

млн. грн.

5,9

6,3

6,3

6,3

100,0

 

до місцевих бюджетів

млн. грн.

1,7

1,7

1,7

1,7

100,0

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування основного кола промислових підприємств (сальдо)

млн. грн.

4,9

6,2

-0,7

1,5

Х

 

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн. грн.

5,1

3,3

2,2

2,5

113,6

 

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

%

77,8

83,3

77,8

85,0

Х

 

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн. грн.

0,2

0,1

2,9

0,5

Х

 

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%

22,2

16,7

44,4

30,0

Х

 

Показники рівня життя

             

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

млн. грн.

124,8

142,7

155,5

163,3

105,0

 

Фонд оплати праці працівників малих підприємств

12,3

14,3

14,9

15,5

104,0

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

1624

1997

2149

2256

105,0

 

у тому числі:

             

у промисловості

«»

1829

2043

2163

2271

105,0

 

у сільському господарстві

грн.

1060

1157

1381

1450

105,0

 

в оптовій та  роздрібній торгівлі

грн.

1060

1187

1246

1310

105,1

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств

грн.

1060

1163

1218

1280

105,1

 

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

млн. грн.

-

-

-

-

-

 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

%

-

-

-

-

Х

 

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн. грн.

-

-

-

-

-

 

з неї:

у промисловості

«»

-

-

-

-

-

 

у сільському господарстві

«»

-

-

-

-

-

 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року

%

-

-

-

-

Х

 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

39,7

33,0

20,5

15,2

Х

 

Показники розвитку споживчого ринку

             

Обсяги обороту  роздрібної торгівлі юридичних та фізичних осіб

млн. грн.

61,0

66,1

62,5

63,0

100,8

 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб на одну особу

грн.

1452

1585

1513

1525

100,8

 

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної торгівлі юридичних осіб

%

105,2

108,4

94,6

100,8

Х

 

Обсяги реалізованих послуг

млн. грн.

8063,8

10159,7

10270,3

10783,8

105,0

 

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%

124,1

126,0

101,1

105,0

Х

 
               

Населення та ринок праці

             

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

42,0

41,7

41,3

41,3

100,0

 

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій)

осіб

720

630

600

550

91,7

 

Кількість працівників, які з ініціативи адміністрації працювали неповний робочий час:

             

всього

тис. осіб

0,45

0,53

0,25

-

-

 

у % до середньооблікової кількості працівників

%

7,7

7,9

5,1

-

-

 

Кількість працівників, які з ініціативи адміністрації перебували у відпустках

             

всього

тис. осіб

0,2

0,25

0,2

-

-

 

у % до середньооблікової кількості працівників

%

3,6

3,7

3,0

-

-

 

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності -  всього

місць

595

682

603

580

96,2

 

Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві

тис. чол.

2,8

3,0

3,1

3,2

103,2

 

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого  та середнього бізнесу

місць

372

465

446

446

100,0

 

 

Інноваційна діяльність

             

Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

1

1

2

2

100,0

 

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

12,5

16,7

33,4

33,4

Х

 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції -=  всього

млн. грн.

-

-

-

-

   

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%

-

-

-

-

Х

 

Впроваджено нових технологічних процесів -  всього

одиниць

2

1

2

2

100,0

 

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

«»

2

1

2

2

100,0

 

Освоєно нових видів продукції -  всього

«»

22

16

16

16

100,0

 

з них нових видів техніки

«»

           

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

             

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку - всього[1]

млн. дол. США

11,0

13,8

5,5

5,8

105,5

 

у % до попереднього року

%

115,0

125,5

39,9

105,5

Х

 

Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

1,2

2,8

-8,3

0,3

Х

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

дол.США

262,0

330,9

133,2

140,4

105,4

 

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

промисловість

10,1

10,3

1,1

1,3

118,2

 

сільське господарство

0,9

3,5

4,4

4,5

102,3

 

будівництво

-

-

-

-

-

 

торгівля

-

-

-

-

-

 

транспорт

-

-

-

-

-

 

фінансова діяльність

-

-

-

-

-

 

операції з нерухомістю

-

-

-

-

-

 

Обсяг експорту, всього

6,6

7,2

6,5

6,6

101,5

 

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

110,4

111,2

90,4

101,5

Х

 

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

0,5

0,6

0,7

0,7

100,0

 

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

250,0

120,0

116,7

100,0

Х

 
               

Житлово-комунальне господарство

             

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

0,908

1,339

1,057

0,780

73,8

 

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

89,9

147,5

78,9

73,8

Х

 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

100,9

95,7

131,7

100,0

Х

 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери

             

за рахунок усіх джерел фінансування:

             

Загальна площа житла

тис. кв. м

1,7

2,5

3,2

3,2

100,0

 

Середні навчальні заклади

уч. місць

-

-

-

-

   

Дошкільні  заклади освіти

місць

-

-

-

-

-

 

Лікарні

ліжок

-

-

-

-

-

 

Амбулаторно-поліклінічні заклади

відвід. за зміну

-

-

-

-

-

 

Водопровід

км

2,2

3,99

0,9

2,0

-

 

Каналізація

км

1,8

4,23

  -

2,0

-

 

Теплопостачання

км

-

-

-

-

-

 

Газові  мережі

км

3,7

4,1

-

     6,4

-

 

Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів

км

-

-

-

-

-

 

Розвиток малого підприємництва

             

Кількість малих підприємств

один.

138

160

159

162

101,9

 

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

102,3

115,9

99,4

101,9

Х

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

32,9

38,4

38,5

39,2

101,8

 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.

253

254

260

270

103,8

 

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств

%

78,2

83,0

86,0

90,0

Х

 

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%

24,6

36,0

37,0

39,0

Х

 

Частка малих підприємств, які одержали прибуток

%

80,0

86,0

99,5

99,8

Х

 

Частка малих підприємств, які одержали збиток

%

20,0

14

0,5

0,2

Х

 

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

млн. грн.

-0,3

-0,1

+0,2

+0,4

200,0

 

у тому числі:

             

прибуток

млн. грн.

0,6

0,8

0,9

0,9

100,0

 

збиток

млн. грн.

0,9

0,9

0,7

0,5

71,4

 

Надходження до бюджету району (міста) від діяльності малого підприємництва

млн. грн.

2,1

2,2

3,3

3,5

106,1

 

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок районного (міського) бюджетів

тис. грн.

-

-

-

4

х

 
                     

                                                                                                                    Про РДА
Структура РДА
Апарат РДА
Структурні підрозділи РДА
Керівництво РДА
Телефонний довідник
Вакансії
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Плани роботи
Прийом громадян
Акти
Нормативні акти
Регуляторні акти
Соціально-економічний паспорт
Доступ до публічної інформації
Державний реєстр виборців
Інформації
Запобігання проявам корупції
Соціальний захист
Очищення влади
До уваги суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності
Для учасників АТО
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Містобудівна документація
Захист прав споживачів
Інформація про результати реалізації державної політики в районі
Паспорти бюджетних програм
Апарат райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Замовлення підручників

Оголошення

Масштаб

Державні
інтернет-ресурси

kmu

vr

zt

child

derzh

Комітет економічних реформ Житомирської області

civic_kmu

uhl6

drv_baner1

NOVA elita

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

plashka dlya novyn2 121 

 

 

 

banner meet your child 

 

 

 

interakt karta

 

 

 

3