Основі заходи (додаток до Програми)

 

Додаток (2)

Основні заходи з виконання Програми економічного

і соціального розвитку Баранівського  району на 2014 рік

 

 

 

№ п/п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Обсяги та джерела фінансування

у 2014 році (тис. грн.)

 

Всього

у тому числі

державний бюджет

обласний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У 2014 РОЦІ

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

1.

Участь в інвестиційних форумах та семінарах, конференціях з інвестиційної діяльності

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  райдержадміністра ції

2014

Не потребує додаткового фінансування

Пошук інвесторів

 

Всього:

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.

Впорядкування норматив-

ного регулювання підприєм-

низької діяльності, ресурсна та

інформаційна підтримка,

підвищення кваліфікації

кадрів для сфери підприєм-

ництва, формування

інфраструктури підтримки

підприємництва

Райдержадміністрація районна рада

2014

Не потребує додаткового фінансування

Поліпшення

підприємницького

середовища в районі;

покращення показників

розвитку малого та  середнього підприємництва, зокрема: зростання кількості малих та середніх  підприємств на 10 тис.осіб наявного населення до 39,2 одиниць, на 10%, збільшення кількості зайнятих працівників у малому та середньому  підприємництві,   зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності  підприємництва на 6,1%,  збільшення питомої ваги малих та середніх підприємств в загальних обсягах реалізації продукції району.

2.

Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у районі

Райдержадміністрація

2014

4,0

4,0

-

-

4,0

-

 

Всього

Х

Х

4,0

4,0

-

-

4,0

-

Х

РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ

1.

Сприяння розвитку

добросовісної конкуренції

Райдержадміністрація

2014

Не потребує фінансування

Зменшення проявів

недобросовісної

конкуренції

2.

Сприяння у створенні

рівних умов

господарювання для усіх

суб’єктів підприємницької

діяльності

Райдержадміністрація

2014

Не потребує фінансування

Створення рівних

умов для усіх суб’єктів

підприємницької

діяльності

3.

Забезпечення захисту

конкуренції у сфері

державних закупівель

Райдержадміністрація

2014

Не потребує фінансування

Забезпечення

добросовісної

конкуренції між

учасниками

державних закупівель

 

Всього

 Х

Х

Х

Х

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Легка промисловість

1.

Організація виробництва по пошиттю готового одягу на базі ЗАТ « Баранівський завод «Случ»

(розширення виробничих площ)

Інвестор

2014

Орієнтовно 800  

700

-

-

-

700

Створення до 30 робочих місць

2.

Організація підприємства  по пошиттю готового взуття (розширення виробничих площ)

Українська промислова компанія «Крок»

2014

Орієнтовно 700

700

-

-

-

700

Створення до 30 нових робочих місць

3.

Розширення Баранівської філії по пошиттю заготовок для взуття ( створення сприятливих умов)

СП ТОВ «Ріф-1»

2014

Орієнтовно 800

800

-

-

-

800

Створення додатково 40 робочих місць

 

Всього

Х

Х

2300

2300

Х

Х

Х

2300

Х

Добувна промисловість

1.

Відновлення діяльності Глибочанського кар’єру ПАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору»

ПАТ «Першотравенський фарфоровий завод»

2014

Кошти інвесто

рів

Кошти інвесто

рів

       

Створення додатково 5 робочих місць

Переробна промисловість

  1.

Впровадження у виробництво нових технологій по переробці відходів з деревини (розпалювач вогню з деревних волокон)

ТОВ «Будівельно-виробнича компанія Баранівський ДОК»

 2014

Кошти інвесторів

Кошти інвесто

рів

       

Надходження податків та зборів

Харчова промисловість

1.

Організація підприємства по виробництву харчових продуктів на базі майнового комплексу колишнього  Баранівського хлібозаводу

ТОВ «Органік мілк»                    

2014

Кошти

інвесто рів

Кошти інвесторів

-

-

-

Кошти інвес торів

Створення  сучасного високотехнологічного підприємства , створення до 30 нових робочих місць

2.

Введення в дію міні - пекарні в м. Баранівка

Інвестор

2014

Кошти інвесто

рів

Кошти інвесторів

-

-

-

Кошти інвес торів

Організація виробництва хліба та хлібобулочних виробів, створення до 15 нових робочих місць

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва

1.

Реконструкція молочного комплексу на 300 голів в                 с. Мирославль

Інвестор

2014

 30000

5000

 

-

-

5000

Розвиток молочного скотарства, створення до 50 робочих місць

2.

Реконструкція молочного комплексу на 600 голів в                     с. Смолдирів

Інвестор

2014

 68000

20000

     

20000

Розвиток молочного скотарства, створення до 50 робочих місць

 

Всього

Х

Х

98000

25000

-

-

-

25000

                 Х

ШЛЯХОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ремонт вулиць і доріг комунального значення

 

Капітальні ремонти

                 

1.

м.Баранівка, вул.Південна, вул.Сонячна, вул.Зоряна, вул.Набережна, вул.Старченка

Виконком Бараніської міської рада

2014

303,68

303,68

303,68

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

2.

смт.Довбиш, вул.Білецька, вул.Лісова

Виконком Довбиської селищної ради

2014

123,24

123,24

123,24

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

3.

смт. Кам’яний Брід, вул.Пушкіна

Виконком Кам’янобрідської селищної  ради

2014

77,07

77,07

77,07

     

Покращення  якості автомобільних доріг

4.

смт.Мар’янівка, вул.Баранівська, пров.Баранівський

Виконком Мар’янівської селищної ради

2014

28,79

28,79

28,79

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

5.

смт.Першотравенськ, вул.Щорса

Виконком Першотравенської селищної  ради

2014

86,39

86,39

86,39

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

6.

с.Вірля, вул.Молодіжна

Виконком Вірлянської сільської ради

2014

28,62

28,62

28,62

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

7.

с.Дубрівка, вул.Адмірала Левченка

Виконком Дубрівської сільської  ради

2014

67,77

67,77

67,77

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

8.

с.Марківка, вул.Набережна

Виконком Марківської сільської  ради

2014

42,74

42,74

42,74

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

 

Поточні ремонти

                 

  1.

м.Баранівка, вул.Леніна, вул.Пашкевича, вул.Котовського, вул.Радянська, вул.Гагаріна

Виконком Баранівської міської  ради

2014

99,00

99,00

99,00

-

-

-

Покращення  якості автомобільних доріг

  2.

смт.Мар’янівка,2 пров.Заводський

Виконком Марянівської селищної ради

2014

11,14

11,14

11,14

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

  3.

смт.Полянка, вул.Південна, вул.Зарічна

Виконком Полянківської селищної  ради

2014

34,49

34,49

34,49

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

  4.

с.Берестівка, вул.Шаруківська

Виконком Берестівської сільської  ради

2014

25,93

25,93

25,93

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

5.

 с.Дубрівка, вул.Набережна 2

Виконком Дубрівської сільська ради

2014

1,63

1,63

1,63

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

6.

с.Кашперівка, вул.Першотравенська, І пров.8 Березня

Виконком Кашперівської сільської  ради

2014

24,98

24,98

24,98

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

7.

с.Жари, вул.Полонська, вул.Перемоги, вул.Молодіжна

Виконком Жарівської сільської ради

2014

7,15

7,15

7,15

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

8.

с.Зеремля, вул.Вишнівецька

Виконком Зеремлянської сільської  ради

2014

15,17

15,17

15,17

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

9.

с.Йосипівка, вул.Польова

Виконком Йосипівської сільської ради

2014

15,81

15,81

15,81

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

10.

с.Закриниччя, вул.Лісова

Виконком Мокренської сільської  ради

2014

17,50

17,50

17,50

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

11.

с.Радулин, вул.І.Франка

Виконком Радулинської сільської ради

2014

10,88

10,88

10,88

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

12.

с.Острожок, вул.Центральна

Виконком Рогачівської сільської  ради

2014

31,86

31,86

31,86

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

13.

с.Смолдирів, вул.Садова

Виконком Смолдирівської сільської ради

2014

19,21

19,21

19,21

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

14.

с.Суємці, вул.Ворошилова

Виконком Суємецької сільської ради

2014

17,42

17,42

17,42

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

15.

с.Хижівка, пров.Вишневий

Виконком Хижівської сільської  ради

2014

11,66

11,66

11,66

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

16.

с,Ялишів, вул.Шкільна

Виконком Ялишівської сільської ради

2014

13,00

13,00

13,00

-

-

-

Покращення якості автомобільних доріг

 

Всього

 

Х

1115,13

1115,13

1115,13

-

-

-

Х

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

РИНОК ПРАЦІ

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним

1.

Надання профорієнтаційних послуг особам, які потребують

соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на рин-

ку праці

Райдержадміністрація районний центр зайнятості

2014

0,4

0,4

-

-

-

0,4 (кошти Фонду загаль нообов’зкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Надання профорієнтаційних послуг особам

2.

Надання профорієнтаційних послуг інвалідам, сприяння

зайнятості інвалідів

Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,  районний центр зайнятості

  2014

Не  потребує  додаткового фінансування

Надання профорієнтаційних послуг інвалідам

3.

Працевлаштування молоді на вільні та новостворені робочі

місця, надання інформаційно-

консультаційних послуг шляхом вільного доступу до банку вакансій через інфор-маційну мережу державної служби зайнятості

Районний центр зайнятості

2014

5,0

5,0

-

-

-

5,0

Підвищення зайнятості молоді

4.

Поширення нових форм та напрямів професійного навчан-ня безробітних, у т.ч. на замов-лення роботодавців, за індиві-дуальними планами і програ-мами та стажування безпосе-

редньо на робочому місці

Районний центр зайнятості

2014

          В межах кошторисних призначень

Забезпечення

укомплектування

вакансій шляхом

організації профнав-

чання безробітних за конкретним замов-ленням роботодавців

5.

Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань діяльності служби зайнятості серед насе-лення, роботодавців та гро-мадськості через електронні та друковані засоби масової

інформації

Районний центр зайнятості

2014

4,0

-

-

-

-

4,0

Висвітлення інформації в міськрайонній  газеті «Слово Полісся» та на офіційному веб - сайті    

 

6.

Залучення незайнятих грома-дян, насамперед молоді, до сус-

пільно корисної праці шляхом участі в оплачуваних громад-

ських роботах

Районний центр зайнятості

2014

60,0

60,0

-

-

-

60,0

Залучення  незайнятих громадян до участі в оплачуваних  громадських роботах

 

7.

Виплата одноразової допомоги по безробіттю для підприємницької діяльності

Районний центр зайнятості

2014

172,6

172,6

-

-

-

172,6

Виплата одноразової  допомоги

 

Всього:

Х

Х

242,0

242,0

х

х

х

242,0

Х

БУДІВНИЦТВО ТА  ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Будівництво та модернізація  об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури

1

Реконструкція гідроспоруди на р. Случ та будівництво малої ГЕС м. Баранівка

Виконком Баранівської міської ради

2014

10600

9600

 

-

-

9600

Створення резервного джерела електроенергії

2

Реконструкція з добудовою ДНЗ в с. Дубрівка

Виконком Дубрівської сільської ради

2014

2000,0

2000,0

-

-

2000,0

 

Збільшення кількості дітей, покращення умов перебування дітей у ДНЗ

3

Будівництво підвідного газопроводу від АГРС с. Михайлючка Шепетівського району Хмельніцької області до с. Дубрівка Баранівського району Житомироської області

Нафтогаз України

2014

12380,05

8850,

98

8850,

98

-

-

-

Газифікація населених пунктів західної частини району

4

Будівництво індивідуального житла

Забудовники

2014

В межах кошторисів забудовників

Введення в експлуатація 3200   кв.м. житла

5

Капітальний ремонт дахів багатоквартирних будинків в м. Баранівка,

Виконком Баранівської міської ради

2014

350

350

280

-

70

-

Покращення умов проживання мешканців будинку

6

Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж по вул. Леніна,4320

Виконком Баранівської міської ради

2014

150

150

120

-

30

-

Покращення умов проживання мешканців

7

Капітальний ремон50т житлового будинку п30о вул. Лермонтова,18

Виконком Першотравенської селищної ради

2014

100

100

80

-

20

-

Покращення умов проживання мешканців будинків

8

Капітальний ремонтр покрілі житлового будинку по вул.. Службова,15,

Виконком Першотравенської селищної ради

2014

250

250

200

-

50

-

Покращення умов проживання мешканців будинків

9

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.. Комсомольська, 8

Виконком Першотравенської селищної ради

2014

150

150

120

-

30

-

Покращення умов проживання мешканців будинків

10

Облаштування дитячих майданчиків в кількості 3 одн.

Виконком Баранівської міської ради

2014

140

140

112

-

28

 

 

11.

Проведення

заходів, що фінансуються у 2014році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Баранівського району

Виконкоми міської, сільських, селищних рад

2014р

9000

9000

9000

-

-

-

Проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів освіти, медицини, культури,  ДНЗ, житлово-комунального господарства, заходів з енергозбереження.

Придбання предметів  довгострокового користування для відділу освіти, житлово-комунального господарства тощо.

 

Всього

      Х

2014

35120,05

30590,98

18762,98

-

2228,0

9600

                Х

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ

Розвиток системи дошкільної освіти шляхом запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою.

Розширення мережі груп у дошкільних навчальних закладах міської місцевості.

1.

Розширення мережі груп на базі Баранівського ДНЗ «Сонечко»

Виконком Баранівської міської ради, відділ освіти райдержадміністрації

2014

                  В межах кошторису

Розширення мережі груп

Охоплення безкоштовним гарячим харчуванням усіх учнів І – ІV класів,

школярів пільгових категорій відповідно до норм харчування

1.

Забезпечення  безкоштовним харчуванням учнів І-ІУ класів, школярів пільгових категорій

Відділ освіти райдержадміністрації

2014

1798,6

1798,6

-

-

1798,6

-

 Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням 1424  учнів І-Іv класів, 126 школярів пільгових категорій

Забезпечення безкоштовного перевезення школярів та педагогів сільської місцевості

1.

Забезпечення  безкоштовного підвезення школярів та вчителів сільської місцевості

Відділ освіти райдержадміністрації

2014

751,0

751,0

-

-

751,0

-

Забезпечення перевезенням учнів сільської місцевості

Комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів, підключення ЗНЗ до мережі Інтернет

1.

Комп'ютеризація ДНЗ, ПНЗ

Відділ освіти райдержадміністрації

2014

В межах кошторисних призначень

Підвищення рівня освіти

2.

Підключення до мережі Інтернет

Відділ освіти райдержадміністрації

2014

В межах кошторисних призначень

Підвищення рівня освіти у школах

Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів.

Збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою

1.

Стабілізація мережі позашкільних навчальних закладів, збільшення кількості учнів, охоплених позашкільним навчанням

Органи місцевого

самоврядування

2014

400,0

400,0

-

-

400,0

-

Збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою

 

Всього

Х

Х

2949,6

2949,6

-

-

2949,6

Х

Х

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Поповнення книгами бібліотечних фондів та підписка періодичних видань

1.

Поповнення бібліотечних фондів

Відділ культури і туризму рай

держадміністрації, сільські та селищні ради

2014

 50,0

50,0

-

-

50,0

-

Поповнення бібліотеч-них фондів 

2.

Поповнення матеріально-технічної бази

Відділ культури і туризму РДА, сільські та селищні ради

2014

100,0

100,0

-

-

100,0

-

Придбання музичних інструментів, костюмів та ін.

Розвиток аматорських творчих колективів

1.

Сприяння участі аматорських колективів району у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних фестивалях та конкурсах

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради

2014

5,0

5,0

-

-

5,0

-

Популяризація

українського

традиційного

фольклорного

мистецтва

2.

Творчий звіт району, приурочений 200-річчю  від дня народження Т.Г. Шевченка

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2014

15,0

15,0

-

-

15,0

-

Створення нових колективів художньої самодіяльності, поновлення репертуару, підвищення професійного рівня

 

Всього

Х

Х

170,0

170,0

-

-

170,0

-

Х

МОЛОДІЖНА І СІМЕЙНА ПОЛІТИКА

Оздоровлення та відпочинок дітей

1.

Забезпечення роботи оздоровчих таборів з денним перебуванням

Відділ освіти, у  справах сім’ї,   молоді та спорту райдержадміністрації

червень-липень 2014

В межах кошторисних призначень

Оздоровлення близько 70,0% дітей

Забезпечення роботи  з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі

1.

Проведення районних профілактичних акцій, заходів, спрямованих на запобігання поширенню наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі

Відділ освіти, у  справах сім’ї,   молоді та спорту  райдержадміністрації, районний      центр соціальних  служб для сім’ї, дітей, молоді

2014

Не потребує додаткового фінансування

Скорочення негативних проявів у молодіжному середовищі

Забезпечення роботи з попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в суспільстві

1.

Проведення інформаційної, просвітницької, профілактичної, методичної роботи щодо протидії торгівлі людьми, попередження насильства у сім’ї, подолання гендерних стереотипів, пропаганди здорового способу життя, підвищення статусу інституту сім’ї

Відділи райдержадміністрації:  освіти, у  справах сім’ї,   молоді та спорту

2014

Не потребує додаткового фінансування

Скорочення негативних проявів в суспільстві

ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ

1.

Проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Кризова сім’я», «Підліток», «Дозвілля молоді», «Урок»

на території району

Служба у справах дітей райдержад-

міністрації

     

2014

4,0

4,0

-

-

4,0

-

Своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, що сприятиме попередженню соціального сирітства

2.

Обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Служба у справах дітей райдержад-

міністрації

2014

3,0

3,0

-

-

3,0

-

Контроль за створенням належних умов проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Всього

           Х

Х

7,0

7,0

-

-

7,0

Х

             Х

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

1.

Забезпечити збереження

чисельності працівників

центру соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді регіону

в межах затверджених

штатних розписів, не

допустити їх скорочення

районний

центр СССДМ,

райдержадмініст

рація

2014

744,8

744,8

456,3

-

288,5

-

Забезпечення ефективної роботи  мережі центру СССДМ району відповідно до соціальних стандартів.

Недопущення скоро-чення чисельності фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді

2.

Забезпечення доступу

населення району до

соціальних послуг шляхом

інформування населення, в

тому числі виготовлення і

розповсюдження соціальної

реклами, проведення

інформаційної кампанії

«Візьміть дитину у родину»

Райдержадміністра ція, районна рада, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2014

10,0

10,0

 

-

10,0

-

Інформування насе-лення району про зак-лади соціального обслу-говування, спеціалізова-ні служби та форму-вання, можливість одер-жати якісні соціальні

послуги, в тому числі за місцем проживання

 

Всього 

           Х

2014

754,8

754,8

456,3

-

298,5

-

                Х

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Створення умов для фізичного виховання і масового спорту серед різних верств населення

1.

Проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі у змаганнях

Відділ у  справах сім’ї,   молоді  та спорту райдерж-адміністрації

2014

70,0

70,0

-

-

70,0

-

Забезпечення участі  у спортивних змаганнях

Розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень

1.

Забезпечення відділень спортивних шкіл сучасним інвентарем та обладнанням

Відділ у  справах сім’ї,   молоді  та спорту райдерж-адміністрації

2014

10,0

10,0

-

-

10,0

-

Придбання сучасного інвентаря та обладнан-ня, залучення населення до здорового способу життя

 

Всього 

           Х

   Х

80,0

80,0

-

-

80,0

-

                Х

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

1.

Удосконалення первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань,  методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих.

Сектор охорони здоров’я райдержадмініст рації

2014

78,0

78,0

-

-

78,00

-

Забезпечення підвище ння рівня поінформованості населення про ризики виникнення онколо-

гічних захворювань;

удосконалення порядку реєстрації хворих на рак,  зниже

ння задавненості захворювань на рак на 5%, забезпечення надання спеціалізова

ної медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим

2.

Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії  захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентному,  розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, лікування та профілактика туберкульозу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сектор охорони здоров’я райдержадмініст рації  

2014

120,0

120,0

-

-

120,0

-

 Зменшити на 5 %  хворих на мультирезистентний туберкульоз серед нових випадків захворювання,  забезпечити виліковування 80% хворих з новими випадками туберкульозу; забезпечити 100% хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу повноцінним лікуванням, покращити доступ до лікування уразливих груп населення шляхом впровадження ДОТС стратегії, знизити рівень смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ на 10% шляхом  забезпечення мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги пацієнтів з туберкульозом та  ВІЛ-інфекцією, забезпечити якісне надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у тому числі покращити виявлення туберкульозу тощо.

 

Всього

Х

Х

198,0

198,0

-

-

198,0

-

Х

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Поводження з твердими побутовими відходами

1.

Упорядкування сміттєзвалищ  на території району

Виконкоми міської, сільських та селищних рад

2014

В межах кошторисних призначень

Покращення благоустрою. Охорона навколишнього середовища.

ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ

1.

Проведення технічної

інвентаризації захисних споруд цивільної оборони

(цивільного захисту)

Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

2014

В межах кошторисних призначень

Забезпечення

технічної

інвентаризації

ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ, ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД  ГРОМАДЯН

1.

Протидія злочинності в

сфері економіки, боротьба

з корупцією та хабарництвом

РВ УМВС України в Житомирській області

2014

Не потребує додаткового фінансування

Попередження та

розкриття проявів

корупції і хабарництва

2.

Здійснення заходів щодо

запобігання поширенню

наркотиків серед

населення району,

насамперед в молодіжному

середовищі

РВ УМВС України                           в Житомирській області

2014

Не потребує додаткового фінансування

Зменшення поширення наркотиків

3.

Забезпечення дільничних

інспекторів дільниці у

сільській місцевості, їх

громадських помічників та

членів громадських

формувань з охорони

громадського порядку,

службовими

приміщеннями, засобами

зв’язку, оргтехнікою та

автотранспортом

Райдержадміністра-

ція,  міська, селищні, сільські ради, РВ УМВС  України в Житомирській області

2014

У межах фінансових можливостей

Покращення умов

праці дільничних

інспекторів праці

 

Всього

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Формування системи землевласників та землекористувачів

1.

Передача земель громадянам у власність, яким надані земельні ділянки для ведення особистих підсобних господарств, будів-ництва та обслуговування житло-вих будинків, садівництва, дач-ного та індивідуального   будів-ництва

Підрядні організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт

 2014

 284,43

284,43

-

-

-

284,43

Захист прав власника землі, формування реального ефективного господаря – власника землі і майна, розвитку вільного підприємни-

цтва, створення умов для прибуткового господарювання 

 

Всього

Х

Х

284,43

284,43

-

-

-

284,43

                Х

Формування ринку земель

1.

Проведення нормативної грошової оцінки земель несіль-ськогосподарського призна-чення за межами населених пунктів

Відділ Держземагентства у районі, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання земле-впорядних робіт

 2014

23,48

23,48

 -

-

-

 23,48

Збільшення надходжень від плати за землю на 25-30%

2.

Підготовка до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах

Відділ  Держземагентства у районі, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання земле-впорядних та земле-оціночних робіт

 2014

22,0

22,0

-

-

22,0

-

Надходження до бюджетів від продажу земельних ділянок

 

Всього

х

х

45,48

45,48

-

-

22,0

23,48

Х

Інвентаризація  земель

1.

Інвентаризація земель в межах населених пунктів.

Відділ  Держземагентства у районі, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання земле-впорядних робіт, замовники

 2014

254,8

254,8

19,4

-

 

 235,4

Створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

2.

Встановлення меж населених пунктів

Відділ  Держземагентства у районі, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання земле-впорядних робіт, замовники

2014

28,2

28,2

-

-

14,4

13,8

 

Всього

           Х

    Х

283,0

283,0

19,4

-

14,4

249,2

Х

Охорона земель

1.

Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та рекультивація порушених земель

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи вико-навчої влади, ліцен-зовані підрядні ор-ганізації, замовники

 2014

20,0

20,0

10,0

-

10,0

-

Забезпечить охорону земель, як основного на

ціонального багатства держави, забезпечить інвестиційно-привабливе середовище щодо залучення коштів у реальний сектор економіки, зокрема у сільське господарство.

2.

Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та консервація деградованих малопродук-тивних  земель

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, ліцензовані підрядні організації, замов-ники

 2014

103,4

103,4

103,4

-

 -

-

3.

Проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських   угідь

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, ліцензовані підрядні організації, замовники

 2014

10,0

10,0

10,0

-

-

-

 

Всього

х

х

123,4

133,4

123,4

-

10

-

 

Землеустрій територій

1.

Складання схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень з техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, ліцензовані підрядні організації, замовники

2014

107,5

107,5

-

-

-

107,5

При складанні схем  землеустрою визначається правовий статус земельних ділянок, виявляються вільні  земельні ділянки, які використовуються неефективно або без правовстановлюючих документів, розробляється економічне прогнозування використання земельних ділянок.

 

Всього

             Х

  Х

107,5

107,5

-

-

-

107,5

                  Х

 

Разом по розділу

             Х

  Х

853,81

853,81

142,8

-

46,4

664,61

Х

 

Всього за програмою

             Х

  Х

141787,39

64265,32

20020,91

456,3

5981,5

37806,61

                  Х